U Upravi policije MUP-a TK održan sastanak o migrantskoj krizi

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U prostorijama Uprave policije MUP-a TK u utorak je održan radni sastanak kojem su prisustvovali načelnik Sektora uniformisane policije Nevres Šiljegović i članovi delegacije zastupnika Parlamentarne skupštine BiH okupljene oko Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja PSBiH, čiji rad podržava Međunarodni republikanski institut (IRI).

Na sastanku je razgovarano o svim aspektima migrantske krize u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na Tuzlanski kanton, kojom prilikom je navedena delegacija upoznata sa problemima sa kojima se susreće Uprava policije MUP TK-a prilikom rada sa migrantima i načina rješavanja istih, u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti na Tuzlanskom kantonu.

Predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Klub za evropske integracije i sigurnosna pitanja PSBiH, ovom prilikom, upoznali su Upravu policije MUP-a TK sa planiranim aktivnostima koje će se u narednom periodu poduzimati, u cilju iznalaženja najefikasnijeg rješenja za prevazilaženje migrantske krize u Bosni i Hercegovini.