U Živinicama otvorena prva kancelarija za turizam

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U Živinicama je svečano otvorena prva kancelarija za turizam. Jedan od glavnih razloga otvaranja kancelarije za turizam jeste stvaranje preduslova za otvaranje turističke zajednice Grada Živinice, a cilj je da se svi potencijali koji postoje u Živinicama pretvore u resurse.
Otvaranje kancelarije za turizam podržali su i Ministarstvo trgovine, saobraćaja i turizma, kao i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, te ističu da da je ovo prva kancelarija za turizam u okviru Gradske uprave na području Tuzlanskog kantona.

Također su uputili veliku zahvalanost gradonačelniku Kamenjakoviću za nesebično zalaganje da Grad Živinice učini prepoznatljivom turističkom destinacijom, s obzirom da posjeduje neiskorištene turističke potencijale, te da se na ovaj način turizam u TK-a podigne na viši nivo.
Na području Grada Živinice postoji potencijal za razvoj historijskog, vjerskog, ruralnog, planinskog, rekreativnog i sportskog turizma, što su prepoznali i predstavnici italijanske nevladine organizacije CISP, te s tim u vezi u potpunosti su podržali otvaranje kancelarije za turizam u Živinicama. Kako je istakao direktor razvojne agencije za turizam u Vladi Italije, Nino Mirela, ovdje postoji prirodni kapital, te smatraju da se na ovaj način može doprinijeti razvoju BiH.

Naime, od kako je usvojena Strategija razvoja turizma Grada Živinice realizovano je niz značajnih projekata kako bi se doprinijelo razvoju ove privredne grane.
IZVOR: BIZNISINFO.BA