Udruženje ”Cognita”: Tražimo raspisivanje dopune konkursa za defektologe u TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke TK u petak 2. augusta održan je hitan sastanak članova Udruženja diplomiranih defektologa TK ”Cognita” sa ministricom obrazovanja i nauke Fahretom Brašnjić, te Elmirom Tukićem, šefom Odsjeka za obrazovanje i nauku i Elsadom Jamakovićem, pomoćnikom ministrice za pravne i opće poslove.

Tema sastanka je bila konkursna procedura 2019. godine i nepoštivanje Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi pri zapošljavanju defektologa u osnovne i srednje škole na području TK.

Članovi Udruženja ”Cognita” su upoznali ministricu za trenutnom problematikom defektologa i izrazili zabrinutost pri manipulaciji Zakonom i Pravilnicima pri angažovanju defektologa svih usmjerenja u škole na području TK, te na manjkavosti Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu od 29. marta 2018. godine koja se provodi na području TK, navodi se u saopćenju ovog Udruženja.

Dalje se navodi u saopćenju:

Smatramo da ovim konkursom nije ispoštovan Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Službene novine TK 09/15, od 29.07.2015. godine i to članovi:

čl.2 (Svrha obrazovanja);

čl.3 (Opšti ciljevi obrazovanja) stav 2, tačka (b) i (e);

čl.4 (Pravo djeteta na obrazovanje);

čl.28 (Zabrana diskriminacije djece);

čl. 49 (Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama);

čl. 51 (Prava učenika sa posebnim obrazovnim potrebama);

čl. 76 ( Utvrđivanje odgovarajućeg profila i stručne spreme).

Tražimo da se raspiše dopuna konkursa za prijem defektologa u školama koje su tražile saglasnost za iste, a nisu ih dobile od Ministarstva jer su im pomoćnici u Ministarstvu nagovijestili da će te škole gravitirati jednom od dva Centra za razvoj inkluzivnih praksi, koji još nisu zaživjeli.

Škole su ostale bez potencijalno zaposlenih defektologa, a učenici, te učitelji/ce i nastavnici/ce su ostala bez stručne podrške defektologa. Na kraju veliki broj defektologa je ostao bez posla, a mi se pitamo čijom krivicom, jer smo iz godine u godinu margina u obrazovanju, a kadar se školuje svake godine u  većem broju.

Mišljenja smo da Centri za razvoj inkluzivnih praksi ne mogu pokriti svu djecu s posebnim obrazovnim potrebama i da svaka škola MORA imati zaposlenog defektologa koji bi koordinirao rad sa Centrima.

Ni jedna redovna osnovna školana na području općine Banovići, Kladanj, Živinice, Srebrenik i Gradačac nisu dobile saglasnost za angažovanje defektologa (zbog Centara)  koji su jako potrebni kako nastavnom kadru, a ponajviše učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama.

Kršenje Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi od 04.07.2019. godine.

Iako je usvojen novi Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi (sa kojim nismo bili upoznati niti involvirani kao aktivni učesnici) prekršen je čl. 14 stav 3 i mogućnost škola da traže defektologa odgovarajućeg usmjerenja jer još uvijek nije uspostavljen rad Centara za razvoj inkluzivnih praksi Banovići i Gradačac. Samim tim onemogućeno je Zakonom zagarantovana prava učenika sa posebnim obrazovnim potrebama za pohađanjem nastave u najbližoj školi u mjestu stanovanja.

Nameće se pitanje:

”Gdje su defektolozi u školama?” kao jedini i istinski stručnjaci koji mogu dati puni doprinos djeci sa posebnim obrazovnim potrebama koji pohađaju redovne škole, dok sa radom ne počnu Centri za razvoj inkluzivne prakse.

”Zašto nije raspisan  konkurs za prijem radnika u te Centre za razvoj inkluzivne prakse?” jer sva priča koja ”kruži” gradom o istim, nažalost svela se na nivo ”rekla-kazala”.

Sa iznijetim činjenicama nas interesuje:

– Šta će biti sa defektolozima koji  su radili u redovnim osnovnim školama, a  unatoč iskazanim potrebama od strane redovnih osnovnih škola nisu dobili saglasnost za angažman?

– Da li je osnovni razlog njihovog neangažovanja otvaranje Centara za razvoj inkluzivnih praksi Banovići i Gradačac?

– Po kojim kriterijima i ko je sačinio kriterije za angažovanje defektologa u Centre za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu ( u susretu sa prijašnjim minstrom iskazali smo volju i spremnost da se uključimo u njihovu izradu kao Udruženje)

– Kada će biti konkurs za prijem radnika u  Centre za razvoj inkluzivnih  praksi?

Članovi Udruženja ”Cognita” su se dali na raspolaganje ministrici Brašnjić sa svim svojim kapacitetima kojima raspolaže Udruženje i dali do znanja da želimo biti partneri i saradnici Ministarstvu obrazovanja i nauke u oblasti inkluzivnog obrazovanja, kako bi iznašli najpovoljnija rješenja za obje strane, a u korist učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, navodi se u saopćenju Udruženja ”Cognita”.