Udruženje PIPOL Tuzla: Najavljen projekat “I Cancer.WE CANcer”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na održanoj konferenciji za novinare predstavljeni su ciljevi i aktivnosti projekta „I CANcer, WE CANcer“ namijenjene djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka, članovima njihovih porodica i porodicama prerano preminulih mališana, kao i kampanje koje će se realizovati u zajednici do kraja aprila 2020.godine na području grada Tuzla.

Udruženje „PIPOL“ održalo je 17.01.2020.godine konferenciju za predstavnike medija u prostorijama BIT Centra u Tuzli, na kojoj je najavljena realizacija projekta „I CANcer, WE CANcer“ koji se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – #ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat će se realizovati na području grada Tuzla do kraja aprila 2020.godine.
Projekat „I CANcer, WE CANcer“ namijenjen je djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka, članovima njihovih porodica i porodicama prerano preminulih mališana, s ciljem da se unaprijedi njihov društveni položaj, kroz pružanje psihosocijalne pomoći i podrške i unapređenja socijalne uključenosti za najmanje 100 korisnika sa područja grada Tuzla.

„Rak nije samo bolest pojedinca, rak je istovremeno i bolest porodice, bolest društva. Individidualni i grupni rad sa korisnicima projekta, pomoći će djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka i članovima njihovih porodica da psihološki osnaženi, i socijalno uključeni u skladu sa njihovim mogućnostima, uspješnije funkcionišu u dugotrajnoj borbi za izliječenje i oporavak, a porodicama prerano preminulih mališana će dati dodatnu snagu da nastave živjeti sa teretom nenadoknadivog gubitka. Rad u zajednici će doprinijeti razvoju svijesti, empatije i solidarnosti prema ovoj grupi što je, uz institucionalnu podršku, ključni preduslov za njihovu društvenu uključenost.“ – istakla je Amra Saračević, voditeljica projekta.

Realizacija projekta doprinjeti će uspješnijoj društvenoj integraciji najmanje stotinu primarnih korisnika projekta, edukaciji građana različitih dobnih uzrasta kao i uspostavljanju multisektorske saradnje, koja može poslužiti kao temelj za buduće djelovanje prema ovoj, izuzetno osjetljivoj, društvenoj skupini.