Udruženje potrošača „Kluba potrošača“ TK Tuzla organizovalo edukativni skup o informatizaciji zdravstvenog...

Udruženje potrošača „Kluba potrošača“ TK Tuzla organizovalo edukativni skup o informatizaciji zdravstvenog sistema

Objavio: -

Dom zdravlja Tuzla već pet mjeseci u svom poslovanju koristi primjenu elektronskog sistema tj. svoje pacijente u labaratoriju upućuje elektronskim putem. Udruženje potrošača „Klub potrošača“ TK Tuzla od građana je primilo žalbe u kojima su naveli da im nije jasno kako zapravo funkcioniše primjena elektronskih uputnica u praksi. Kako bi zaštitili prava potrošača u ovom slučaju pacijenta, Udruženje potrošača TK organizovalo je edukativni skup o primjeni elektonskih uputnica i nalaza.

„Naravno to je velika promjena za većinu građana ali, mi se nadamo da ćemo se brzo prilagodi za sve što se tiče elektronike te da će se brzo prilagoditi i stariji pacijenti i građani a između ostalog to je i razlog zašto smo organizovali jedan ovakav skup. I nadamo se da ćemo im to malo približiti i olakšati njihove dileme.“ kazala je Gordana Bulić, Udruženje potrošača „Klub potrošača“ TK Tuzla.

Na današnjem skupu građani su upoznati sa načinom korištenja elektronskih uputnica te pogodnostima i problemima sa kojima se susreću pacijenti i zdravstveno osoblje Doma zdravlja Tuzla. Kako kažu iz Zavoda zdravstevnog osiguranja TK informatizacija zdravstvenog sistema dosta olakašava rad samih službi ali isto tako donosi benefite ljekarima kao i pacijentima.

„Domovi zdravlja su uvezani sa UKC-om što je izuzetno dobro za praćenje historije bolesti i svih podataka koji su važni kod posjeta ljekarima u UKC-u.“navodi dr. Amila Bećirović, Zavod zdravstvenog osiguranja TK, specijalista porodične medicine.

Iako su do sada pacijenti imali poteškoće ukoliko trebaju na pregled kod interniste jer kod sebe nisu imali printani nalaz, taj problem je riješen jer je pet mjeseci nakon primjene elektronske uputnice i Interna medicina Doma zdravlja Tuzla uvezana u sistem.