UIO BiH: Donijeta odluka o oslobađanju od plaćanja cestarine na dizel gorivo za potrebe rudnika

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas Odluku o minimalnoj i specifičnoj akcizi  na cigarete, čime iznos specifične akciza ostaje na nivou 2019. godine a čime se završava proces harmonizacije akciznog opterećenja sa propisanim zakonskim minimumom.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je Odluke o količinama dizel goriva na koje se ne plaća cestarina za 2020. godinu, koje predstavljaju redovno oslobađanje od plaćanja cestarine na dizel gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica.

Danas je usvojena i odluka o visini kompenzatorne kamate za prvo polugodište 2020. godine (1.1.2020. – 30.6. 2020.) i ona na godišnjem nivou iznosi 12 posto.

UO UIO dao je pozitivno mišljenje na Odluku o usaglašavanju i utvrđivanju carinske tarife  i carinske politike za 2020. godinu.

Na današnjoj sjednici razmatrano je više informacija među kojima i Informacija o odgađanju izvršenja rješenja od strane Suda BiH.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije usvojio Odluku o određivanju privremenih koeficijenata raspodjele, niti poravnanjima.