UKC Tuzla: Novi operativni pristupi kod preloma kosti

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U stručnoj posjeti Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla boravi prof. dr. Enes Kanlić, šef Klinike za ortopediju i traumatologiju, Level I Centra u Arizoni u Chandleru, u USA.

Prof. dr. Kanlić ima subspecijalizaciju iz ortopedske hirurgije, oblast ortopedske traume i rekonstruktivne ortopedske hirurgije, posebno iz oblasti kuka i koljena. Po odlasku u USA ostvario je uspješnu karijeru ortopeda i traumatologa, te više od 20 godina radi u St Louisu, El Paso, Chandler. Član je nekoliko najvećih ortopedskih svjetskih udruženja, te autor mnogobrojnih stručnih i naučnih članaka iz oblasti ortopedije i traumatologije.

Tokom svog boravka u UKC Tuzla prof. dr. Enes Kanlić, sa operativnim timom Klinike za ortopediju i traumatologiju izveo je operativni zahvat rješavanja preloma kosti postupkom osteosinteze. Riječ je o novom operativnom postupku kojim je kod pacijenta koji je imao povredu preloma pubične i krstačne kosti izvedena osteosinteza prednjeg dijela karlice pločicama i vijcima, te izvršena fiksacija stražnjeg dijela karlice pomoću vijaka minimalno invazivnom tehnikom kroz male rezove i pod kontrolom rengena.

Prema riječima doc. dr. Aleksandra Vujadinovića, šefa Vertebrološkog odjeljenja Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla, do sada su pacijenti sa ovakvom vrstom povrede bili tretirani na neoperativni način što je zahtijevalo ležanje u krevetu od 6 sedmica. Pacijenti su bili u jednom položaju bez mogućnosti ustajanja, a na nogama su imali jednu vrstu tegova. Uvođenjem novog pristupa rješavanja preloma kosti, pacijent nakon operacije ustaje već prvi dan, a nakon dva do tri dana vrši se otpust iz bolnice.

Pored operativnog zahvata koji je izveo sa operativnim timom Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla, prof. dr. Kanlić svakodnevno je održavao stručna predavanja za ljekare i specijalizante klinike, navodi se u saopćenju UKC-a Tuzla.