Uloga nauke i struke ključna u energetskoj tranziciji BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Istaknuti naučnici i stručnjaci iz zemalja zapadnog Balkana i EU čija se energetika značajno oslanja na ugalj okupili su se danas u Akademiji nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) na naučno-stručnom savjetovanju o temi „Budućnost postojećih i novih termoelektrana u BiH u energetskoj tranziciji“.

ANUBiH je savjetovanje organizirala sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (EPBiH) s ciljem da se doprinese koncipiranju razvoja energetskog sektora Bosne i Hercegovine u tranzicijskom periodu (do 2050. godine).

Globalna dekarbonizacija kao preduslov zaštite od klimatskih promjena i u vezi s tim predviđena tranzicija energetskog sektora ka obnovljivim izvorima, kako je istaknuto na skupu, izazovi su 21. vijeka. U tom smislu, posebno je zahtjevna tranzicija zemalja u razvoju oslonjenih na ugalj, koja mora biti održiva.

Direktor EPBiH Bajazit Jašarević je kazao da je BiH prepoznala svoje obaveze i donijela dokumente koji obavezuju da u periodu tranzicije dođe do što veće količine obnovljive energije.

-To bi značilo u neko doba i prestanak proizvodnje termoenergije, ali do tog vremena BiH zadržava pravo da ostane energetski neovisna zemlja i na tom putu plaća visoku cijenu zaustavljanja postojećih blokova koji odista nisu prihvatljivi i pristupa izgradnji zamjenskih blokova koji su sa najmodernijom raspoloživom tehnologijom kao i u svim zemljama EU, da bi dočekali vrijeme kada bude veća količina obnovljivih izvora – izjavio je Jašarević za Fenu.

Napomenuo je da će EPBiH učiniti sve da u okviru svojih raspoloživih investicijskih potencijala, u svakom periodu, gradi jednu hidroelektranu, najmanje jedan vjetropark i jedan zamjenski blok. Ukoliko se ne unaprijedi investicijska klima u energetskom sektoru u BiH, po njegovim riječima, onda neće moći samo elektroprivrede u državnom vlasništvu investirati da bi potpuno zamijenili termoenergiju sa obnovljivim energijama.

Jašarević je naglasio da je ključna uloga nauke i struke u ovim procesima, kako bi pomogli nosiocima vlasti da donose najbolje odluke za građane BiH.

Odbor za energiju, energetiku i okoliš ANUBiH, po riječima predsjednika, akademika Kemala Hanjalića, nastoji pomoći u rješavanju energetskih problema i definisanju mogućih pravaca razvoja ovog sektora na način da se uključi što više nauke, domaćeg znanja i sopstvenih istraživanja.

Predsjednik Udruženja pokret za vladavinu znanja Aleksandar Knežević je naveo da je potrebno uspostaviti sistem korištenja znanja u razvoju energetskog sektora BiH.