UNDP će obnoviti oko 200 kuća u Tuzli!

UNDP će obnoviti oko 200 kuća u Tuzli!

Objavio: -
Kliziste Crvene njive 2014 - 7

Grad Tuzla i UNDP već godinama imaju dobru saradnju na polju ključnih potreba građana. Prije nekoliko dana objavljen je javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama za socijalno-ekonomski ugrožene kategorije stanovništva.

UNDP je program Ujedinjenih naroda za razvoj. Na području Grada Tuzle implememtiraće se sredstva Evropske unije a po javnom pozivu za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama za socijalno-ekonomski ugrožene kategorije stanovništva. UNDP prvenstveno nije imao namjeru da finansira obnovu kuća koje su uništene u klizištima ali je naknadnim dogovorom i to odobreno.

„Naime UNDP strogo insistira na svojim kriterijima a to je da mi garantujemo da ti objekti, koji će biti obnovljeni, neće više doći pod udar klizišta. Znate kakav je to veliki problem, ko to može da garantira. Uslovi su i da te štete na objektima ne budu veće od 10.000 KM i da to mora biti populacija, koja je socijalno osjetljiva, znači porodice koje imaju veći broj nezaposlenih članova, starije osobe preko 65 godina, socijalni slučajevi itd“, kazao je za RTV Slon Bahto Mekić – savjetnik gradonačelnika za ekonomsko-finansijska pitanja.

Postignut je dogovor sa UNDP-om da se do početka realizacije konkursa, odabere jedan broj objekata po sličnim kriterijama i da se ovih dana uzmu u rad. Zbog jako stroge procedure od 70 objekata odabrana su 24. Kada se tom broju dodaju i objekti iz tek objavljenog Javnog poziva, očekuje se da će UNDP obnoviti oko 200 kuća.

„Također moram da je uslov UNDP-a da, kada objekti budu obnovljeni, te porodice odmah moraju useliti u te objekte i nastaviti sa stanovanjem, da oni mogu smatrati da je završena ta priča oko tih objekata koji su obnovljeni“, kaže Mekić.

Kada se završi kompletna procedura i odaberu kuće, sa korisnicima će biti potpisani posebni ugovori a njihova imena biće javno i transparetno objavljena. Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizičke osobe odnosno nosioci domaćinstva za porodice. Obrazac za prijavu se može preuzeti u zgradi Uprave grada ili u nadležnom Centru za socijalni rad. Javni poziv ostaje otvoren do 12. novembra a više podataka možete potražiti i na web portalu Grada Tuzle.

 

NO COMMENTS

Leave a Reply