UNDTBiH poziva sve institucije da poboljšaju kvalitet dijaliznog liječenja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Članovi Udruženje ljekara/liječnika za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDTBiH) su više puta raspravljali o problemu neefikasnog transplantacijskog programa, odnosno malog broja transplantacija bubrega u Bosni i Hercegovini. Nedovoljan broj transplantacija, naročito zanemarljiv broj transplantacija odumrlih davalaca, opravdano izazivaju veliko nezadovoljstvo i zabrinutost među dijaliznim bubrežnim bolesnicima.

O problemu transplantacije bubrega se posebno razgovaralo na Godišnjoj skupštini UNDTBiH održanoj  u Sarajevu.

Zaključeno je da je neophodno da se UNDTBiH javno obrati zdravstvenim vlastima, bolesnicima, ljekarima, medicinskim sestrama, ostalim zdravstvenim radnicima i građanima BiH i da na takav način iznese svoje profesionalne stavove o uspjesima i neuspjesima transplantacijskog programa, saopćeno je iz Udruženja.

BiH ima riješenu zakonsku osnovu za transplantaciju organa i tkiva i imenovana tijela koja treba da provode Zakon.

Sve monoteističke religije odobravaju transplantaciju organa i tkiva u svrhu liječenja.

Federacija BiH ima Listu čekanja za transplantaciju bubrega, dok Republika Srpska i Distrikt Brčko nemaju.

Iako se transplantacije bubrega od živog rodbinskog davaoca rade od 1974.godine. broj transplantacija nikad nije prelazio više od 20 godišnje.

Transplantacije bubrega od umrlih davalaca se rade od 2006. godine, ali u zanemarljivom broju zbog nedostatka organa.

Od 2006. do 2018.godine bilo je ukupno 29 umrlih davalaca, što znači da je za transplantaciju bilo dostupno 58 bubrega, odnosno pet godišnje – zanemarljiv broj u odnosu na oko 3000 bolesnika na hroničnoj dijalizi.

U 2018.godini realizirana su svega dva umrla davaoca organa.

U Tuzli se od 2012. godine rade i transplantacije od živog nerodbinskog davaoca koje su dozvoljene zakonskim propisima i može se uraditi procedura desenzibilizacije u slučajevima kada su primaoci visokosenzibilizirani (transfuzijama krvi, ranijim transplantacijama, trudnoćama).

Zasada se u našoj zemlji ne rade transplantacije kada su primalac i davalac različitih (nekompatibilnih) krvnih grupa. Određeni broj bolesnika se transplantira izvan BiH, uglavnom zahvaljujući sredstvima prikupljenim iz donacija, u manjem broju  od fondova osiguranja.

U nadi da će transplantacijska medicina u BiH uskoro progresivno krenuti naprijed, pozivaju sve građane BiH da se aktivno uključe u promociju darivanja organa i tkiva.

Iz Udruženja su također zabrinuti zbog aparata za hemodijalizu koji su prešli više od 50.000 sati rada,a trebalo bi da se nakon 15000 sati zamijene.

Bosna i Hercegovina nema nacionalni program prevencije hronične bubrežne bolesti od koje danas u svijetu boluje 850 miliona ljudi, saopćeno je.

UNDTBiH poziva sve relevantne institucije da poboljšaju kvalitet dijaliznog liječenja u FBiH i da izrade programe prevencije hronične bubrežne bolesti.

Na taj način će se dugoročno smanjiti broj broj pacijenata na dijalizi, a država će uštediti značajna sredstva.

Izvor: (RTV Slon/Fena)