UNESCO objavio poziv za podnošenje prijava na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) finansira projekte koji podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju. Fond je poznat među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše finansiranje inovativnih i dinamičnih projekata. Poziv je namijenjen javnim tijelima/institucijama i nevladinim organizacijama iz prihvatljivih zemalja, kao i međunarodnim nevladinim organizacijama za dostavljanje projekata koji vode ka održivom razvoju i strukturnim promjenama kroz:
• donošenje i/ili sprovođenje politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
• jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva koje se smatraju neophodnim za podršku regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 100.000,00 USD, sa rokom implementacije od 12-24 mjeseca, dok je rok za dostavljanje prijava 27. maj 2020. godine do 23:59 sati.
Detaljne informacije o pozivu dostupne su na sljedećem linku ovdje.