Univerzitetima i naučnim institucijama u BiH omogućiti saradnju sa CERN-om

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN).

 

Na ovaj način omogućit će se univerzitetima i drugim naučnim institucijama u Bosni i Hercegovini direktno potpisivanje protokola i programa saradnje sa CERN-om u oblasti fizike visokih energija. Praktično se omogućava pružanje podrške istraživačkim projektima CERN-a za koje naučni instituti i univerziteti iz BiH imaju posebnu stručnost, uključujući područje eksperimentalne i teorijske fizike, ubrzanja te detektora. Naučnici, inženjeri i studenti iz Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju kriterije za prijavu mogu se prijaviti za pohađanje različitih škola CERN-a te ljetni studentski program.

 

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar civilnih poslova.