UNTZ već 17 mjeseci opstaje bez prorektora: Unatoč Zakonu, unatoč reakcijama

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Sedamnaest mjeseci Univerzitet u Tuzli opstaje samo sa rektoricom. Skoro toliko vremena izbjegava se i priča o neimenovanju prorektora za tri ključne pozicije. Zato se oni, koji prate rad Univerziteta pozivaju na zakon. I to na onaj kantonalni o Univerzitetu u Tuzli u čijem članu 27. jasno piše: „Rektoru u radu pomažu prorektori, koje bira i razrješava senat tajnim glasanjem, nakon provedene procedure javnog konkursa“. 

Međutim ni konkurs, ni proceduru, ni glasanje, ni prorektore akademska zajednica još nije dočekala. Iako je na poziciji od septembra 2017., rektorica Hadžigrahić godinu dana kasnije, na naše pitanje o ovoj temi, precizno odgovara: “Prorektore ćete dobiti narednog mjeseca.” – kazala je 1. oktobra 2018. godine dr.sc. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli

Narednog mjeseca, uskoro, do kraja godine…

Ali, nismo ih dobili! Čak ni dva i po mjeseca poslije, kada smo postavili isto pitanje i dobili potpuno drugačiji odgovor…

“Mislim da se nekako fokus stavlja na manje bitne stvari.” – rekla je rektorica 18. decembra.

Manje bitne, ali stvari koje se nalaze u Zakonu koji rektoricu obavezuju na rad u skladu s njim, ali i Statutom. A upravo u ovom drugom decidno je navedeno: „Radom Univerziteta rukovodi Rektor, a u radu mu pomažu rukovodioci organizacionih i podorganizacionih jedinica – nosioci funkcija, čija su ovlaštenja i odgovornosti, odnosno opis poslova i radnih zadataka bliže utvrđeni ovim Statutom i opštim aktima i to: a) Prorektor za nastavu i studentska pitanja; b) Prorektor za naučno – istraživački rad; c) Prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu“.

“Utakmicu igra nekompletan tim”

Zato iz Sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, rektoricu pozivaju na odgovornost.

“Zakonom je definisano da mandat rektora prate prorektori. Rektor je ovlašteni predlagač Senatu svojih saradnika. Iole ozbiljna osoba koja bi se prihvatila pozicije rektora ne bi dopustila da na bespoštednoj utakmici koja se igra i na polju visokog obrazovanja bude nekompletan tim.” – kaže za RTV Slon Tuzla prof.dr. Samir Nurić, predsjednik Sindikata visokog obrazovanja TK.

A ko to igra na štetu nauke i univerziteta – niko ne želi javno isticati. Međutim, iako rektorica tvrdi kako je bilo neformalnih razgovora o imenovanju profesora na sporne pozicije, članovi senata iz sedam od 13 fakulteta koliko ih broji Univerzitet, potvrdili su nam kako se pred njima nijedan konkretan prijedlog nije našao već sedamnaest mjeseci. Ova situacija najviše utječe na studente koji, željni znanja, nauke i saradnje sa svijetom, nemaju osobe koje ih na to mogu i uputiti, smatra nekadašnji rektor Džemo Tufekčić.

“Studenti moraju biti uključeni u naučno-istraživački rad zajedno sa svojim nastavnicima. Moraju imati mobilnost, ići na druge univerzitete – to je osnovni cilj reformi u okviru Bolonje. Moraju imati i interakciju sa okruženjem u kojem djelujemo. To znači da moramo imati prorektora za nastavu, nauku i međunarodnu saradnju!” – ističe prof. emeritus Džemo Tufekčić, bivši rektor Univerziteta u Tuzli.

Tehnički mandat

Međutim zašto studenti, kao ni Univerzitet te osobe još uvijek nemaju, u Ministarstvu nema ko odgovoriti. Ministar Zlatan Muratović, pozivajući se na tehnički mandat, telefonski nam je kazao da su prorektori davno već morali biti tu.S druge strane ono što prethodnici zamjeraju aktuelnoj rektorici jesu javna umanjivanja vrijednosti pozicija koje, kako kažu, godinama već utječu na prosperitet ove visokoškolske ustanove.

“Posmatrajući nekako šire, zaista nije bitno ko je rektor, prorektor ili dekan – bilo koja noseća funkcija, sve su one prolazne.” – kazala je za RTV Slon rektorica.

“Jako je bitno! Čelne osobe su veoma, veoma bitne. One su krucijalne. To su TOP menadžeri i od njih zavisi kompletno odvijanje svih procesa na Univerzitetu!” – dodaje Nurić.

Zato što akademska zajednica zajedno sa Univerzitetom nije na vrijeme izborila autonomiju od politike, svjedočimo brojnim, pa i ovim problemima, stava je profesor emeritus Džemo Tufekčić. On smatra kako uplitanje politike za sobom može ostaviti katastrofalne posljedice, počevši s rektoricom koja svezanih ruku:

“Može samo držati univerzitet na toplom režimu da se ne ugasi. I ništa više. I predstavljati paradnu ličnost.” – kaže za RTV Slon prof. emeritus Džemo Tufekčić, bivši rektor Univerziteta u Tuzli.

Iako smo još prošle sedmice s rektoricom dogovorili da nam ovog ponedjeljka da izjavu, umjesto nje dobili smo samo nejavljanje. Više puta.

Kada će rektorica Univerziteta u Tuzli dobiti svoje prve pomoćnike i dalje ostaje nepoznato. A tako će i biti sve dok se, smatraju bivši rektori, odgovorni, i po zakonu i po statutu, konačno ne pozovu na odgovornost!