20 C
Tuzla
01.12.2023.

Unutrašnji dug Federacije BiH 865 miliona KM

Federalna vlada se upoznala sa izvješćem o dugu za drugi kvartal 2020. godine, koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija i proslijeđeno Parlamentu FBiH.

Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 30.6.2020. iznosio 865.746.359 KM (499.485.287 dolara) i u odnosu na prvi kvartal je veći za 19,06 posto ili za 138.582.967 KM.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.764.493.963 KM ili 3.325.777.682 dolara i veći je od duga u proteklom kvartalu za 8,54 posto ili 452.633.797 KM.

Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Federalne vlade, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i bivše Vojske Federacije, iznosi 5.763.769.915 KM ili 3.325.359.948 dolara i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 8,84 posto ili 468.253.613 KM.

Vezane vijesti

TUZLA