3 C
Tuzla
06.12.2022.

UP FBiH traži od Vijeća ministara BiH da se novom odlukom opet zabrani izvoz ogrjevnog drveta

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UP FBiH) uputilo je inicijativu Vijeću ministara BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u kojoj se od njih traži da donesu Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, na isti način kao što je to učinjeno u junu ove godine.

U inicijativi, iz UPFBiH napominju da se treba raditi i sistemski na rješavanju problema kroz uvođenje izvoznih taksi ili uvođenjem izvoznih kvota, kombinacijom ova dva sistema ili na neki drugi odgovarajući način urediti važeće kriterije i time zaštiti domaće resurse i položaj domaćih privrednih subjekata.

– Ono što predstavlja problem jesu standardi klasifikacije drveta koji se danas primjenjuju u BiH, ali i zemljama okruženja. Ti standardi su doneseni 70-ih godina prošlog vijeka, u uslovima dogovorne ekonomije i danas su neprimjenjivi. Nužno je donijeti nove standarde koji bi jasno klasificirali drvo prema kvalitetu. To jeste dugotrajan proces, ali donosi sistemski pristup i trajno rješavanje pitanje standarda kvaliteta drveta – smatra univerzitetski profesor Jusuf Musić.

U obrazloženju inicijative se navodi da zbog velike potražnje i visokih cijena drveta i drvnih sortimenata u Evropi, bh. proizvođači ostaju bez sirovine, jer se drvni sortimenti bez obzira na kvalitet izvoze kao ogrijevno drvo.

– To predstavlja veliki problem i nanosi veliku štetu državi, jer se kvalitetno drvo, koje je moguće iskoristiti kao sirovinu za obradu sada izvozi kao ogrijevno drvo – saopćeno je iz UPFBiH.

Napominju da se već godinama drvoprerađivači u BiH susreću sa problemom nedostatka sirovine, jer se veliki postotak izvoza odnosi upravo na sirovinu i rezanu građu.

– Podmirivanjem potreba drvoprerađivača u BiH, posebno onih koji imaju veći stepen finalne obrade drveta, povećat će se broj zaposlenih u ovom sektoru. Nova zapošljavanja znače povećanje potrošnje i veće punjenje budžeta i vanbudžetskih fondova. Stoga prioritet svih treba biti da Bosna i Hercegovina bude prepoznatljiva po izvozu kvalitetnih proizvoda od drveta, a ne sirovina – poručuju iz UP FBiH.

POSLJEDNJE DODANO