Upišite se na FINra do 30. septembra

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U toku je upis IV generacije redovnih i vanrednih studenata na Visoku školu za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, koji traje do 30. septembra 2019.

Veliko je interesovanje za upis na vanredni studij za koji je kreiran poseban program nastave u vanradno vrijeme i dane vikenda.

Pored upisa u prvu godinu redovnih i vanrednih studenata, aktuelni su i prelasci sa drugih fakulteta na FINra, i to na II, III I IV godinu studija.

Veliko je i interesovanje za nastavak obrazovanja i upis na IV godinu studija na FINra, za osobe koje su završile trogodišnji fakultet i žele da steknu fakultetsku diploma sa 240 ECTS bodova, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i prepoznati od strane poslodavaca.

Nastavni plan i program FINra predstavlja jedinstven spoj teorije i prakse i sadrži predmete predviđene Jedinstvenim programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini, za zvanje certificirani računovođa i ovlašteni revizor.

Online prijava za upis: http://finra.ba/online-prijava-za-upis/
Link za konkurs: http://finra.ba/konkurs-za-upis/

Posjetite nas na adresi Mitra Trifunovića Uče 9 u Tuzli, ili kontaktirajte putem telefona +387 35 310 390, +387 62 021 105 e-maila: [email protected] kao i na web stranici www.finra.ba.

Postanite vrhunski stručnjak za finansije i računovodstvo.

FINra – Jedinstven spoj teorije i prakse.