Uprava policije MUP-a TK: Održan radni sastanak proširenog kolegija

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U prostorijama MUP TK-a u Tuzli jučer je održan radni sastanak proširenog kolegija načelnika Sektora uniformisane policije Nevresa Šiljegovića i glavnih inspektora.

Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, kao i druga aktuelna sigurnosna pitanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a, s akcentom na aktivnosti i djelovanje po pitanju migrantske problematike i prevencije nastanka i širenja zaraznih bolesti izazvanih koronavirusom.

Shodno tome, na sastanku je istaknuto da Uprava policije poduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u skladu sa izdatim naredbama i odlukama Kriznog štaba, u cilju zaštite kako građana, tako i policijskih službenika.