Uprava policije: Održana edukativna radionica pod nazivom „Policijska akademija za mlade 2019“

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Jučer je u Mješovitoj srednjoj školi u Živinicama, održana jednodnevna edukativna radionica pod nazivom „Policijska akademija za mlade 2019“. Radi se o nastavku saradnje Uprave policije MUP-a TK sa PH International Ured u BIH (Project Harmony International), na projektu „Program socijalizacije sa pravom u FBIH“ (PSP) koji je podržan od strane Vlade Sjedinjenih američkih država (Odjel za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona), a isti ima za cilj približavanje koncepta vladavine prava i podizanje svijest o značaju poštivanja zakona

Predavači na današnjoj edukacije bili su policijski službenici Uprave policije MUP-a TK, policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a učesnici učenici 6 srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona i 4 srednje škole Kantona Sarajevo, kao i određeni broj nastavnog osoblja.

Današnjoj edukaciji prisustvovali su Benjamin Rockwell, direktor INL u BIH (Odjel za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona) i Renee Berrian senior program menadžer PH International, Ured u BIH.

Kroz tematska predavanja, upriličena od strane policijskih službenika, učesnici su upoznati sa osnovama o vladavini prava, korupciji, vršnjačkom nasilju i zlostavljanju putem interneta, s ciljem osnaživanja povjerenja mladih u rad policije.

Ovom prilikom učenicima je uručen prigodni promotivni materijal.