Uprava policije TK: Počela praktična obuka polaznika Policijske akademije FMUP-a

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Danas je počeo praktični dio obuke za polaznike 37. generacije osnovne policijske obuke za čin ”policajac”, a koji će biti realizovan u organizacionim jedinicama Uprave policije TK, u skladu sa Nastavnim planom i programom.

Prijem polaznika Policijske akademije FMUP-a upriličen je u sali Policijske uprave Lukavac, od strane Odsjeka za edukaciju Uprave policije MUP-a TK, gdje je istaknuto da će polaznici nakon što su uspješno završili teoretski dio obuke na Policijskoj akademiji, naredna tri mjeseca pohađati praktični dio obuke pod nadzorom mentora, koji će im pružiti profesionalnu pomoć i podršku.