20 C
Tuzla
01.12.2023.

Upravljanje sudskim postupkom u složenim predmetima korupcije, tema sastanka održanog uz podršku OSCE-a

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) organizirala je danas, 5. oktobra 2020. godine, online sastanak na temu upravljanja sudskim postupkom u složenim predmetima korupcije. Sastanak je okupio 25 sudija i tužilaca iz tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini, kao i partnere iz međunarodnih organizacija koje sarađuju sa pravosuđem. Sastanak je organiziran kao nastavak aktivnosti proisteklih iz izvještaja Misije pod nazivom „Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: Druga procjena”.

Cilj sastanka je da učesnici razgovaraju o utvrđenim trendovima i praksama koje ometaju odgovor pravosuđa na korupciju, s posebnim naglaskom na upravljanje sudskim postupkom.

„Odgovor pravosuđa na korupciju u BiH daleko je od adekvatnog. To se posebno odnosi na postupanje u predmetima srednjeg i visokog nivoa korupcije. Problemi u upravljanju sudskim postupkom ozbiljno podrivaju efikasnost i efektivnost procesuiranja predmeta korupcije. Primijećena su ozbiljna kašnjenja u većini sudova koji se bave ozbiljnim predmetima korupcije”, kazao je Michael Schuetz, šef Sekcije za vladavinu prava pri Misiji OSCE-a u BiH. „Ne samo u BiH, već i širom regije, promjena kulture nekažnjivosti zahtijeva odlučan, nepristrasan i dosljedan odgovor sistema krivičnog pravosuđa”, dodao je.

Iskustva i izazove s kojima se suočavaju Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i Kantonalni sud u Sarajevu, a koji imaju najveći broj predmeta korupcije, predstavile su Sabina Sarajlija, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva, Adisa Zahiragić, šefica Krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu i Sanela Rondić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu.

Kako bi pružila podršku BiH u borbi protiv korupcije, Misija OSCE-a BiH prati procesuiranje predmeta korupcije od 2017. godine, u okviru projekta pod nazivom „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“, koji se realizira uz podršku Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a. Očekuje se da će treći izvještaj o rezultatima praćenja predmeta korupcije pred sudovima u BiH biti predstavljen do kraja 2020. godine.

Vezane vijesti

TUZLA