Upravljanje zgradama u Tuzli – predloženo osnivanje javnog preduzeća za obavljanje tog posla

Foto: Ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Informacija o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama izazvala je interes vijećnika Gradskog vijeća Tuzla te se najduže raspravljalo o ovoj tački dnevnog reda današnje sjednice. Veliki dio njih mišljenja je da upravitelji ne obavljaju adekvatno posao za koji su plaćeni, stoga je nezadovoljstvo građana opravdano.

”Danas je kroz raspravu definisano da je stanje vrlo loše, da ne kažemo katastrofalno po pitanju održavanja zgrada, kako za stanare, liftove, tako i građane koji prolaze pored zgrada gdje može otpasti fasada i da neko strada”, kaže Mirnes Ajanović, vijećnik Bosanske stranke u Gradskom vijeću Tuzla.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić navodi da ljudi na svoju ruku vrše određene radove bez ikakvog nadzora.

”Nevjerovatno da nemamo nadzor u zgradama vezano za protivpožarnu zaštitu, da vidimo da li su prisutni svi hidranti, znamo da se to krade, da li su atestirani aparati za gašenje požara”, riječi su Tupajića.

Da je ovo područje nedovoljno uređeno slažu se i u vladajućoj strukturi, međutim ne žele komentarisati rad upravitelja.

”Vlasnici etažnih stanova u pojedinim zgradama mogu da kažu da li su zadovoljni s nekim upraviteljem, ili nisu zadovoljni. Ukoliko nisu, imaju mogućnost da ga promijene odlukom stanara i da se odluče za nekog drugog. Međutim, kako ste čuli, sve je manje broj preduzeća zainteresovanih za takvu djelatnost”, ističe Aleksandar Vujadinović, predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla.

U nadležnoj Službi kažu da u mnogim slučajevima nesloga etažnih vlasnika donosi brojne probleme. Iako imaju pravo na promjenu upravitelja ukoliko nisu zadovoljni njegovim radom, ova činjenica ih sputava u takvoj odluci.

”Vrlo često imamo u određenim zgradama, ulazima itd. situaciju da je vrlo teško da se okupi preko 50 posto etažnih vlasnika kako bi donijeli određene odluke, ali je zakon propisao da to tako mora biti”, naveo je Slavko Stjepić, šef Službe civilne zaštite Grada Tuzla.

Tokom rasprave mogli su se čuti različiti prijedlozi za rješavanje ovih problema. Jedan od njih je certificiranje upravitelja, ali i predstavnika etažnih vlasnika.

”Odnosno da moraju proći određene edukacije, a zatim i jedan tekst koji bi moglo pripremiti Ministarstvo prostornog uređenja, koji oni moraju položiti. Čim položite test, vi steknete određena znanja, iskustva, i samim tim će da u aktivnost uvuku i ostale etažne vlasnike za svoju jedinicu”, predlaže Sabiha Mujkanović, vijećnica SBB-a u Gradskom vijeću Tuzla.

Vijećnici također predlažu osnivanje javnog preduzeća ili formiranje službe u okviru već nekog postojećeg preduzeća a koja bi imala ulogu upravitelja. Kažu, na taj način bi novac za ovu vrstu posla ostajao u Budžetu Grada, odnosno taj novac bi mogao biti usmjeren na investicije i rekonstrukcije zgrada. Radi se o iznosu od oko šest miliona KM koji uberu upravitelji od etažnih vlasnika na godišnjem nivou.

”Što se tiče formiranja javnog preduzeća, to nije loša ideja, imajući u vidu da bi na jednom mjestu sačuvali građanska sredstva, sve te novce koje imamo na raspolaganju. Kada je veći fond postoji mogućnost da se više i bolje upravlja tim objektima”, ističe Nedžad Malikić, vijećnik Tuzlanske alternative u Gradskom vijeću Tuzla.

Pola miliona KM se prikupi mjesečno, podsjeća Mirnes Ajanović.

”To je šest miliona maraka za godinu. Time mi rješavamo problem starijih zgrada jer su novije u stanju da se ne moraju održavati na način da treba ulagati sredstva. Za dvije, tri godine dobijamo po šest miliona godišnje, imat ćemo sredstva i za te zgrade, time bi u potpunosti riješili problem”, navodi on.

Sa dnevnog reda ove sjednice povučena je Odluka o izmjenama odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, a koja je direktno vezana za Informaciju o upravljanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama. Ta odluka vraćena je na doradu Službi civilne zaštite koja je predlagač. Treba reći da je na sjednici usvojen Pravilnik o izmjenama pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja.