Ured za reviziju institucija BiH o energetskoj efikasnosti

     

Ured za reviziju institucija BiH proveo je praćenje realizacije preporuka iz dva izvještaja revizije učinka “Energetska efikasnost u institucijama BiH” i “Uspostava javnih internih finansijskih kontrola (PIFC-a) u institucijama BiH”, a rezultati praćenja ukazuju na značajan napredak u realizaciji preporuka u odnosu na izvještaj iz 2018.

Iz Ureda navode da su aktivnosti na realizaciji preduzimane za svaku od datih preporuka, preciznije 17 posto preporuka je u potpunosti realizovano, 66 posto preporuka je djelomično realizovano, a za 17 posto preporuka nadležne institucije su poduzele početne aktivnosti.

Ističu da su u revidiranoj oblasti energetske efikasnosti provođene brojne aktivnosti pokrenute od Vijeća ministara BiH i nadležnih institucija. Doneseni su neki od ključnih strateških i operativnih dokumenata. Međutim, sveobuhvatan strateški okvir i dalje nije potpun i potrebno je nastaviti preduzimati aktivnosti na ovom polju. Također, potrebno je nastaviti sa provedbom započetih aktivnosti energetskih pregleda objekata koje koriste institucije BiH, kao i implementaciju sistema energetskog menadžmenta.

Za proces uspostavljanja javnih internih finansijskih kontrola (PIFC) u institucijama BiH tvrde da je dugoročan i nije okončan, ali su pokrenute i realizovane mnoge aktivnosti. Povećan je broj institucija BiH koje su izradile mapu ključnih poslovnih procesa i registre rizika. Izvještavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole također je unapređeno, kao i segment koji se odnosi na usklađenost planskih dokumenata u institucijama BiH. Povećan je broj uspostavljenih i kadrovski ojačanih jedinica interne revizije, sačinjenih izvještaja interne revizije u institucijama BiH, kao i broj revidiranih područja od strane internih revizora u odnosu na stanje konstatovano prvobitnom revizijom iz 2015.

Koordinacioni odbor centralnih harmonizacijskih jedinica funkcioniše i Centralna harmonizacijska jedinica je donijela dokumente koji predstavljaju dobru osnovu za uspostavu i razvoj PIFC-a. Ipak, proces uspostave jedinica interne revizije nije do kraja okončan ni 11 godina od donošenja Zakona o internoj reviziji institucija BiH. Potrebno je nastaviti aktivnosti na unapređenju oblasti finansijskog upravljanja i kontrole jer postoje institucije koje nisu provele sve potrebne osnovne aktivnosti kako bi sistem FUK-a u potpunosti funkcionisao.

Detaljnije informacije o rezultatima provedenog praćenja dostupne su u cjelovitom izvještaju objavljenom na web stranici Ureda za reviziju www.revizija.gov.ba, saopćeno je iz te institucije.

IZVOR: RTV SLON/FENA