Ured za reviziju institucija u FBiH obavio 83 finansijske revizije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršio je Plan revizije za 2018/2019. kojim je predviđeno obavljanje 83 finansijske revizije.

Jedna planirana finansijska revizija je obustavljena jer nisu stvoreni uslovi za njeno izvršenje, o čemu je Ured obavijestio Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju, Vladu FBiH i nadležno kantonalno tužilaštvo.

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja, kao i usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja.

Za finansijske izvještaje dato je 39 pozitivnih mišljenja, 28 mišljenja s rezervom, 14 negativnih i jedno suzdržano mišljenje. Za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je osam pozitivnih mišljenja, 64 mišljenja s rezervom i deset negativnih mišljenja.

Revidiranim institucijama kao i Vladinom izvještaju o izvršenju budžeta FBiH za 2018., date su ukupno 1.503 preporuke radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i jačanja sistema internih kontrola.

Ured za reviziju izvršio je reviziju Izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za 2018. kao i 81 finansijsku reviziju sljedećih grupa subjekata: 23 korisnika budžeta FBiH (sa ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 2.207.046.733 KM); pet kantona, 10 institucija kantona, dva grada i šest općina (sa ukupnim rashodima i izdacima od 993.375.566 KM). Prvi put je revidirano 10 kantonalnih budžetskih korisnika i 3 općine čiji su ukupni rashodi i izdaci iznosili 110.105.572 KM.

Također, revidirano je 17 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova, sa ukupno ostvarenim prihodima i primicima od 233.052.002 KM (kod 11 subjekata, čiji su ukupni prihodi iznosili 172.266.779 KM, revizija je obavljena prvi put), te 18 preduzeća u većinskom državnom vlasništvu sa ukupno ostvarenim prihodima od 586.071.711 KM. Prvi put je revidirano devet preduzeća sa ukupnim prihodima od 38.611.639 KM.

Revizijom Izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2018. u kojem su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 2.421.291.342 KM, za finansijske izvještaje i za usklađenost data su mišljenja s rezervom i 47 preporuka. Taj Izvještaj predstavlja konsolidovani izvještaj za 612 institucija u FBiH, te daje sliku budžetske potrošnje na nivou FBiH.

U njemu, kao i u drugim izvještajima finansijske revizije, istaknuta su određena pitanja koja nisu uticala na data mišljenja, ali su važna za sistemski pristup rješavanju identifikovanih problema, kao i za veću informisanost korisnika izvještaja. Izvršena je i ocjena implementacije 36 preporuka datih u Izvještaju za 2017., od kojih u 2018. nijedna nije realizovana; djelimično je realizovano 10 preporuka, dok 26 preporuka uopće nije realizovano.

Kod 43 subjekta koji su bili predmet revizije za prethodnu godinu ili ranije, izvršeno je praćenje primjene preporuka i analiza mjera preduzetih na osnovu tih preporuka, te je utvrđeno da je 54 posto preporuka potpuno implementirano ili je implementacija u toku, 41 posto preporuka nije implementirano, dok je pet posto preporuka ocijenjeno kao neprovodivo ili je bez ocjene zbog protoka vremena.

Zavodi, fondovi i agencije, kao i prethodne godine, pokazuju najbolji stepen implementacije preporuka, dok institucije FBiH koje se revidiraju svake godine pokazuju najlošiji stepen implementacije preporuka. Analiza i ocjena postupanja po preporukama nije vršena kod preostalih 39 subjekata kod kojih su revizije ili obavljane prvi put ili je proteklo više od 10 godina od prethodne revizije. Registar preporuka obaveznih godišnjih revizija objavljen je na internet-stranici Ureda za reviziju.

U skladu sa Zakonom o reviziji, svi konačni izvještaji dostavljeni su revidiranim i drugim nadležnim institucijama. Zakonodavni organi u FBiH su primarni korisnici revizijskih izvještaja jer imaju nadležnost da zahtijevaju odgovornost od revidiranih subjekata za postupanje po revizijskim izvještajima.

U narednom periodu Ured za reviziju očekuje formiranje parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, koja bi održala rasprave za izvještaje za 2018. i 2017. koji još nisu bili predmetom rasprave.

Svi izvještaji su objavljeni na internet-stranici Ureda za reviziju institucija u FBiH: www.vrifbih.ba, saopćeno je iz te institucije.