Usaglašavanje šest zakona s presudama Ustavnog suda FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

S ciljem usuglašavanja s presudama Ustavnog suda FBiH, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila prijedloge izmjena pet, te izmjena i dopuna jednog zakona.
Riječ je o izmjenama Zakona o nasljeđivanju, Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima, Obiteljskog zakona, Zakona o zemljišnim knjigama, kao i izmjenama i dopunama Zakona o notarima.
Ustavni sud FBiH je presudom od 6.3.2019. godine utvrdio da pojedine odredbe ovih zakona, kojima je propisana obvezna notarska obrada za određene pravne poslove, nisu sukladne Ustavu FBiH.
Ustavni sud je ranijom presudom od 2.12.2015. godine utvrdio i da članci 6.,27. i 73. Zakona o notarima nisu u suglasnosti sa Ustavom jer propisuju pravne poslove za koje je obvezna notarska obrada isprava. Ustavni sud je ovakvu odredbu ocijenio diskriminatornom i na štetu drugih osoba – diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim i magistarskim ispitom ili doktoratom.
Stoga je Vlada FBiH u parlamentarnu proceduru uputila i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, koji uvodi postupak potvrđivanja isprava za koje nije obvezna notarska obrada (takozvani postupak solemnizacije).
U to spadaju pravni poslovi o reguliranju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i onih koje žive u izvanbračnoj životnoj zajednici, poslovi čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama, zatim kojima se sačinjavaju osnivačka akta godspodarskih društava i utvrđuje njihov statut i svaka njegova promjena.
Dakle, navedene pravne poslove u vidu privatne isprave mogu sačinjavati same stranke u postupku, ali s ciljem zaštite pravne sigurnosti neophodno je da ih solemnizira notar po postupku koji je detaljno propisan u predloženim izmjenama i dopunama Zakona o notarima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.