Usaglašeni odgovori na dodatnih 655 pitanja iz Upitnika Evropske komisije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Odgovori na dodatnih 655 pitanja iz Upitnika Evropske komisije su utvrđeni i usaglašeni u tijelima Mehanizma koordinacije, a u toku je potvrda posljednjih usaglašenih odgovora na svim nivoima vlasti nakon čega slijedi njihovo prevođenje i redaktura.

Potvrđeno je to danas Feni u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine te su dodali da je prije dostavljanja odgovora Evropskoj komisiji potrebno integralnu verziju odgovora da potvrde sve vlade i Vijeće ministara BiH.

Direkcija za evropske integracije procjenjuje da je riječ o oko 2.600 stranica teksta odgovora i oko 1.450 stranica pratećeg materijala u vidu zakona, podzakonskih akata i ostalih dokumenata.

Međutim, kada će cjelokupan posao biti do kraja završen odnosno kada će odgovori biti potvrđeni u svim vladama i u Vijeću ministara BiH, Direkcija ne može procijeniti jer to ovisi o procedurama na svim nivoima vlasti, ali očekuje se vrlo skoro dostavljanje odgovora Komisiji.

Evropska komisija je BiH dostavila 655 dodatnih pitanja što predstavlja 20 posto pitanja iz Upitnika dostavljenog u decembru 2016. godine, a sličan omjer dodatnih i pitanja u Upitniku imale su i države u regiji.

Najviše dodatnih pitanja, njih 106, odnosi se na politički kriterij, dok je u ekonomskom kriteriju Evropska komisija postavila 33 dodatna pitanja.

Slijede ih poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje (43), poglavlje 14. Transportna politika (38), te poglavlje 24. Pravda, sloboda i sigurnost (36). Uz ova pitanja Evropska komisija dostavila je dodatna pitanja i za ostalih 30 poglavlja pravne stečevine EU.

Iz Direkcije podsjećaju da paralelno s tim procesom institucije u BiH učestvuju u nizu misija stručnih procjena po pojedinačnim oblastima, a nalazi tih misija su, također, relevantni izvor informacija Evropskoj komisiji za pripremu Mišljenja, kao i informacije relevantnih međunarodnih institucija te civilnog društva.

“Radi se o sveobuhvatnom procesu koji ima za cilj pripremu Mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u Evropskoj uniji, a u kojem će Evropska komisija dati detaljnu analizu stanja u zemlji i ocjenu spremnosti da se pređe u narednu fazu odnosa sa EU”, pojašnjavaju za Fenu u Direkciji.

Nakon što finalizira Mišljenje Evropska komisija će to mišljenje dostaviti Evropskom parlamentu i Vijeću Evropske unije koje će razmotriti Mišljenje i jednoglasno odlučujući donijeti odgovarajući zaključak koji na političkom nivou treba da potvrdi i Evropsko vijeće.

Politički predstavnici u BiH više puta su najavljivali da bi BiH trebala u ovoj godini dobiti status kandidata za članstvo na šta BiH čeka već skoro tri godine od kako je zvanično predat zahtjev za članstvo polovinom ferbuara 2016. godine.

Dvije godine kasnije, krajem februara 2018. godine, dostavljeni su odgovori Evropskoj komisiji na 3.242 postavljena pitanja iz Upitnika EK, a polovinom juna 2018. godine BiH je dobila 655 dodatnih pitanja.