USAID izdvaja 8,8 miliona dolara za podršku zaštiti ljudskih prava u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Američka agencija za međunarodni razvoj USAID započela je novi program u Bosni i Hercegovini za podršku zaštiti ljudskih prava pod nazivom “INSPIRACIJA”(INSPIRE), a za koji će biti izdvojeno 8,8 miliona američkih dolara.

Cilj programa je da svi nivoi vlasti prepoznaju i uključuju organizacije građanskog društva i građane kao neophodne i respektabilne partnere u razvijanju javnih politika.

Program je najavljen na online konferenciji kojoj su prisustvovali predstavnici državnih ministarstava, direktorica Misije USAID-a u BiH, Nancy Eslick, direktor programa USAID/Inspire, Jasmin Bešić, načelnici i gradonačelnici iz nekoliko lokalnih zajednica iz BiH, kao i neki od korisnika programa.

– U narednom periodu bit će nam potrebna sva moguća podrška od USAID-a i svih naših partnera kako bismo mogli realizirati ambiciozne ciljeve postavljene u akcionom planu za ravnopravnost LGBT osoba, čije usvajanje očekujemo u prvom kvartalu naredne godine – kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić i dodao da je ovaj akcioni plan prvi ovakve vrste izrađen u institucijama BiH.

Na konferenciji je rečene i to da trgovina ljudima predstavlja negativnu pojavu koja često ima karakteristike organizovanog kriminala.

Kroz program USAID će raditi na osnaživanju građana i institucija vlasti kako bi unaprijedili sveukupnu zaštitu ljudskih prava, usluga i prilika za zaposlenje za najranjivije osobe u BiH.

Također će program pružiti tehničku podršku kako bi bili izgrađeni kapaciteti organizacija i bh. institucija, a kako bi pružali bolje usluge marginaliziranim građanima.

Direktorica Misije USAID-a u BiH, Nancy Eslick je kazala da najranjivije grupe u BiH, kao što su pripadnici romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom i njihove porodice, ali i žene i djeca, kao i pripadnice i pripadnici LGBTIQ zajednica i dalje se suočavaju s diskriminacijom i nedostatkom inkluzije.

– Trgovina ljudima ostaje jedan od najvećih izazova s kojim se suočavaju vlasti u BiH. Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za djecu i odrasle, koji su žrtve trgovine ljudima – izjavila je Eslick.

Glavne komponente Programa zaštite i promocije ljudskih prava su: dodjela grantova lokalnim organizacijama koje se bore protiv trgovine ljudima, koje promoviraju prava i dostojanstvo osoba s invaliditetom, pomoć lokalnim zajednicama da kreiraju održiv model koji će stimulirati formalno zapošljavanje ranjivih kategorija žena; LGBTQI osoba, te izgradnja kapaciteta USAID-ovih partnera, institucija i predstavnika vlasti da bolje štite prava onih građana koji su nedovoljno zastupljeni u javnosti, saoćeno je iz USAID/INSPIRE.