Uskoro zamjena 35 km cjevovoda iz 1909. godine u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Sastanak Partnerstva za razvoj grada Tuzle, kojem su prisustvovali članovi i članice partnerskih grupa za društveni, ekonomski i okolišni razvoj održan je danas.

U skladu sa članom 11. Poslovnika o radu Partnerstva za razvoj grada Tuzle, za ovaj sastanak je planirano predstavljanje Izvještaja o realizaciji Strategije razvoja grada Tuzle do 2026. godine, za 2018. godinu, te predstavljanje Informacije o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Grada Tuzle za 2018. godinu.

Esmir Spahić, šef Odjeljenja za strateško planiranje u Gradskoj upravi, predstavio je Izjveštaj o realizaciji Strategije razvoja grada Tuzle do 2026. godine, za 2018. godinu. Strategija razvoja grada Tuzla donesena je na period do 2026. godine, i usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Tuzla u 2012. godini. Period važenja Strategije razvoja je 15 godina, a nakon pet godina urađena je revizija strategije razvoja, koja važi za period od 2019. do 2021. godine.

Pregled realizovanih projekata dat je prema sektorima strateškog okvira, i to za društveni, ekonomski i okolišni razvoj; Pregled realizovanih projekata urađen je na osnovu definisanog Plana implementacije i indikativnog finansijskog okvira realizacije Strategije razvoja, koji je urađen za period 2018. – 2020. godine. Ovim izvještajem posmatrana je realizacija projekata predviđenih ovim Planom za 2018. godinu. Ukupno je u posmatranom periodu realizovano 30 projekta, ukupne vrijednosti 12.604.384,00 KM.

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, predstavio je Informaciju o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Grada Tuzle za 2018. godinu, koja je razmatrana na sjednici Gradskog vijeća 2.7. ove godine. Informacijom su obuhvaćene sve najznačajnije oblasti i aktivnosti gradonačelnika i gradskih službi u 2018. godini, kao što su: lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredna proizvodnja, budžet i finansije, razvoj komunalne infrastrukture, prostorno uređenje i zaštita okoline, civilna zaštita i sigurnost građana, stambena apolitika, socijalna politika i politika prema boračkoj populaciji, saradnja sa nevladinim organizacijama, kultura, sport i mladi, pitanja nacionalnih manjina, međunarodna saradnja, lokalna uprava, upravljanje nekretninama, saradnja sa Gradskim vijećem, inspekcijski poslovi i dr.

Sastavni dio prezentirane Informacije su zaključci, odnosno pravci razvoja za 2019. godinu, koji su jednoglasno podržani od strane svih vijećnika na sjednici Gradskog vijeća 2.7.2019., a koje je gradonačelnik predstavio članovima Partnerstva za razvoj na sastanku, te govorio o drugim aktuelnim projektima, čija je realizacija u toku ili u planu u ovoj i narednoj godini.

„Kako smo bili partneri kod kreiranja vizija razvoja, tako smo i partneri u praćenju realizacije dogovora i imamo obavezu dva puta godišnje izvjestiti o realizaciji dogovorenoga. Ja sam imao informaciju o aktivnostima gradonačelnika u prethodnoj godini na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, ista informacija je iznesena ovdje, ali smo i govorili na ovoj partnerskoj grupi o projektima u toku i projektima koji slijede i to je bila tema današnjeg sastanka. Dosta je urađeno u 2018. godini, što potvrđuje i izvještaj na četrdeset strana, ali mi smo već duboko u projektima u 2019. Jako je značajno da smo uspjeli osvojiti sredstva u iznosu od 25 miliona KM, od Švicarske, Austrijske i Njemačke vlade za projekat Dugoročno vodosnadbijevanje Tuzle do 2035. godine i to su veliki poslovi. Već je uređeno izvorište u Stuparima, a uskoro kreće i zamjena cjevovoda od 35 kilometara, koji je 1909. godište, čime će se smanjiti gubici, a cjevovod će biti zdraviji od postojećeg, planirano je dalje širenje mreže u različitim prigradskim naseljima u kojima vodovodne mreže još nema. Govorio sam i o toplifikaciji i našim poticajima koje dajemo za dizače toplote, u cilju smanjenja aerozagađenja, kao i o dosta projekata vezanih za ceste, ali i dosta važnim našim incijativama za izmjenu različitih zakona”, kazao je gradonačelnik Imamović.

Partnerstvo za razvoj je mehanizam koji je uspostavljen u saradnji sa UNDP-om, kroz primjenu metodologije za integrisano planiranje lokalnog razvoja, i podrazumjeva rješavanje izazova ekonomskog i društvenog razvoja, kao i očuvanje životne sredine, uz integrisani pristup i uključivanje pojedinaca, institucija, privrednih subjekata i organizacija iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, koji svojim kapacitetom i zainteresovanošću mogu doprinijeti razvoju našeg grada – saopšteno je.