Uspostava informacionog sistema za upravljanje šumama FBiH

Uspostava informacionog sistema za upravljanje šumama FBiH

Objavio: -

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o uspostavi informacionog sistema za upravljanje šumama Federacije BiH.

Vlada će izdvojiti 95 hiljada maraka iz ovogodišnjeg Budžeta Federacije BiH za provođenje Plana za uspostavu informacionog sistema za upravljanje šumama FBiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnu uprava za šumarstvo zaduženi su da poduzmu sve aktivnosti u cilju provedbe ovog plana, saopćeno je iz Vlade FBiH.