Ustanove koje nisu izvršile verifikaciju mjerila, pacijente tretiraju neispravnim instrumentima

Ustanove koje nisu izvršile verifikaciju mjerila, pacijente tretiraju neispravnim instrumentima

Objavio: -

Sve zdravstvene ustanove u BiH bile su obavezne, u prvom roku do 15. septembra 2015. kasnije do 15. januara ove godine, da izvrše zakonsku verifikaciju medicinskih instrumenata koji imaju funkciju mjerenja, a ta procedura zapravo znači kvalitetniju i pouzdaniju dijagnostiku i tretman pacijenata.

Direktor Verifikacionog laboratorija Verlab koju je za tu proceduru imenovao Institut za mjeriteljstvo BiH Almir Badnjević kazao je Feni da je u bh. zdravstvenim ustanovama vršena verifikacija na svih deset vrsta aparata koji su definirani Zakonom o mjeriteljstvu BiH i to EKG-ovi, defibrilatori, pacijent monitori, anesteziološke mašine, respiratori, dijalizni aparati, infuziomati, perfuzori, inkubatori i terapeutski ultrazvuci, a verifikaciji podliježu javne i privatne zdravstvene ustanove.

Precizira da od javnih zdravstvenih institucija u FBiH tu obavezu nisu ispunili niti su pokrenuli postupak za rješavanje te zakonske obaveze: Sveučilišna klinička bolnica Mostar, bolnice Orašje, Travnik i Nova Bila, te domovi zdravlja Mostar, Mostar Stari Grad, Tuzla, Kiseljak, Jajce i Čitluk.

– Poražavajući je odnos navedenih ustanova prema kantonu, Federaciji i državi, kao i njihovim zakonima, jer i pored višestrukih dopisa, poziva i ličnih sastanaka ništa nisu uradile o pitanju ispunjavanja zakonske obaveze, te brige za pacijente. Te ustanove nastavile su i da plaćaju višestruko više iznose privatnim firmama za takozvane ateste proizvođača, iako to nije zakonska obaveza – kazao je.

Badnjević ističe da su sve ostale javne zdravstvene ustanove na prostoru FBiH svoju obavezu ispunile ili su u toku njihovi postupci.

– Što se tiče područja Republika Srpska, situacija je još ista, nadležni se  opravdavaju da državni zakon ne vrijedi na prostoru tog entiteta. Međutim, postoje pozitivne indicije da će i to biti ubrzo završeno – kazao je.

Badnjević podsjeća da sve ustanove koje nisu izvršile obaveznu verifikaciju mjerila u zdravstvu zakonski koriste neispravnu opremu te sve svoje pacijente tretiraju neispravnom opremom.

– Apeliramo na sve građane da imaju potpuno pravo tužiti ustanove gdje ih se tretira  neispravnom opremom, jer oni plaćaju zdravstveno osiguranje i minimalno pravo koje imaju je da ih se pregleda ispravnom opremom – naglašava.

Badnjević naglašava da su svi izvještaji o urađenim i/li neurađenim zakonskim verifikacijama poslani kako na federalnu, tako i na nadležne kantonalne/županijske inspekcije.

– Zasad nemamo informacija da je federalna inspekcija nekoga kažnjavala – kazao je Badnjević i pohvalio kantonalnu inspekciju u Sarajevu koja je obišla sve ustanove u KS-u i upozorila o zakonskim rokovima.

Po riječima Badnjevića proces obavezne zakonske verifikacije uveden je radi podizanja stepena sigurnosti i pouzdanosti medicinskih uređaja, a samim tim i dijagnostike i tretmana prema pacijentima, te smanjivanje troškova zdravstvenih ustanovama.

Uvođenjem medicinskih uređaja s mjernom funkcijom u zakonsko mjeriteljstvo vrši se usklađivanje domaće legislative iz oblasti mjeriteljstva i mjeriteljskog sistema BiH s evropskom legislativom, standardima i mjeriteljskim zahtjevima.

Izvor: RTV Slon / Fena