Ustavni sud BiH: Otkloniti sistemsko kršenje prava na suđenje u razumnom roku

Ustavni sud BiH: Otkloniti sistemsko kršenje prava na suđenje u razumnom roku

Objavio: -

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je danas redovnu, 55. sjednicu Velikog vijeća na kojoj je razmatran veći broj apelacija podnesenih po osnovu navodne povrede prava na pravično suđenje.

U vezi s tim, Ustavni sud BiH konstatira da sudovi i upravna tijela često, zbog različitih razloga, ne vode u dovoljnoj mjeri brigu o standardima prava na pravično suđenje iz člana II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Uprkos mjerama koje se preduzimaju za rješavanje prekomjerne dužine sudskih postupaka, Ustavni sud smatra da je takvo prekomjerno trajanje sudskih postupaka posljedica sistemskih nedostataka u organiziranju pravosuđa i efektivnom ostvarivanju nadležnosti raznih nivoa javne vlasti u ovoj oblasti, zbog čega postoji sistemsko kršenje ovog prava pred redovnim sudovima.

Ustavni sud, istovremeno, zaključuje da postoji i kršenje prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na suđenje u razumnom roku iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije, budući da ne postoji djelotvoran pravni lijek kojim bi se apelantima, prije podnošenja apelacije Ustavnom sudu, omogućilo ubrzanje postupka koji je u toku ili obeštećenje zbog odugovlačenja koje se već desilo.

Kako nadalje navodi, posljedica toga jeste i značajan broj apelacija upućenih Ustavnom sudu BiH u vezi s pravom na pravično suđenje, posebno u dijelu koji se odnosi na nedonošenje odluka u razumnom roku.

U slučajevima u kojima je utvrdio povredu člana II/3.e) Ustava BiH i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog dužine trajanja postupka i povredu prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi s pravom na pravično suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava BiH i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u predmetima Ustavni sud BiH je naložio nadležnim organima da apelantima isplati naknade na ime nematerijalne štete.

Tako je na osnovu člana 74. stav 1. Pravila Ustavnog suda BiH naložio nadležnim izvršnim organima da apelantima isplate iznos od po 1.000,00 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku, i to u roku od tri mjeseca od dostavljanja odluke, uz obavezu da nakon isteka ovog roka plate zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos ili dio iznosa naknade određene ovim odlukama.

Na osnovu člana 72. stav (4) Pravila Ustavnog suda naloženo je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH da u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja odluka preduzme odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja sistemskog kršenja prava na suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava BiH i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja kršenja prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava BiH i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u skladu sa ovom odlukom.

Usto, Ustavni sud BiH je naložio nadležnim vladama da, u skladu sa ovim odlukama, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja odluke, preduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja sistemskog kršenja prava na suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava BiH i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja kršenja prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, u skladu sa ovom odlukom.

Ustavni sud BiH je naložio predsjednicima nadležnih redovnih sudova da, u skladu sa odlukama, odmah preduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja sistemskog kršenja prava na suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava BiH i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a na osnovu člana 62. stav (7) Pravila Ustavnog suda BiH i mjere za okončanje postupaka iz ovih odluka u skladu sa članom II/3.e) Ustava BiH i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud BiH je na osnovu člana 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda naložio Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, nadležnim vladama  i predsjednicima  nadležnih redovnih sudova da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja odluka obavijeste Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja odluka.

Sud je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku.

Ustavni sud je donio i veći broj odluka kojima su odbačene kao nedopustive apelacije koje su, prima facie, očito bile neosnovane jer zahtjevi apelanata nisu bili opravdani, odnosno činjenice koje su apelanti predočili Sudu u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle opravdati tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da apelanti, kao stranke u postupku, snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda BiH (www.ustavnisud.ba), saopćeno je iz ovog suda.

Izvor: RTV Slon / Fena