Ustavni sud FBiH odgovorio na zahtjev Žarka Vujovića

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ustavni sud Federacije BiH odgovorio je na zahtjev predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Žarka Vujovića, koji je na 32. sjednici Skupštine održanoj 16. decembra 2020. podnio zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnog interesa, a u vezi donošenja Odluka o smjeni predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine TK, što je za RTV Slon potvrdio i sam Vujović.

U obavijesti o pokretanju postupka zaštite vitalnog interesa iz Ustavnog suda FBiH navedeno je da se ovo pitanje ne može razmatrati dok se ne popuni Vijeće za zaštitu vitalnih interesa.

”U smislu relevatnih ustavnih odredbi, u ovom momentu, Vijeće ima samo četiri člana. Za odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva nužan je kvorum od najmanje pet sudaca, članova Vijeća, jer se u toj fazi odlučuje dvotrećinskom većinom u roku od sedam dana, a za odlučivanje o meritumu potrebno je najmanje dva suca, člana Vijeća, koja bi odlučila da li se radi o vitalnom interesu i to u roku od 30 dana. Vijeće nije konstituirano zbog nepopunjenosti Ustavnog suda FBiH jer trenutni sastav Suda broji pet sudaca, a Vijeće četiri suca. U toku je procedura imenovanja četiri suca Ustavnog suda FBiH, pa će se po okončanju imenovanja sudaca Suda izvršiti popuna Vijeća za zaštitu vitalnih interesa. Iz navedenih razloga, predmeti koji se odnose na zaštitu vitalnih interesa ne mnogu se razmatrati dok se ne steknu uslovi za vođenje postupka, o čemu će Ustavni sud obavijestiti podnosioca zahtjeva i provesti postupak sukladno Ustavu FBiH i drugim aktima koji reguliraju postupak pred ovim Sudom”, navodi se u Obavijesti koju potpisuje predsjednica Ustavnog suda FBiH dr. sc. Kata Senjak.