Usvojen Akcioni plan borbe protiv nasilja u porodici u TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U Tuzlanskom kantonu broj krivičnog djela nasilje u porodici je isti kao i prethodnih godina, ali je broj građana koji se odluče prijaviti nasilje veći. To znači da je educiranost, komunikacija institucija i građana na sve višem nivou kada je riječ o ovoj problematici. Nasilje bilo koje vrste je nedopustivo i zakonom kažnjivo. Samo u 2018. godini 662 osobe prijavile su nasilje u porodici, što je u poređenju sa 2016. godinom veći broj prijava za 271 osobu. Prema posljednjem izvještaju Vlade TK, počinioci nasilja u porodici su najčšće osobe od 28 do 40 godina starosi. Akcioni plan za ovu i narednu godinu koji je danas usvojila Vlada TK, za ciljeve ima usklađivanje propisa iz socijalne zaštite sa međunarodnim i domaćim pravnim okvirima, edukaciju zaposlenih u institucijama u TK kojih se ova poblematika tiče, uspostavljanje evidencije o slučajevima nasilja u porodici te povećanju društvene svijesti o nasilju u porodici kao negativnom trendu.

“S obzirom da je danas Vlada donijela ovu odluku mi smo ubijeđeni da će Vlada TK u narednom periodu i da će plan dati rezultate i da ćemo samim tim osvijestiti građane da prijavljuju nasilje u porodici ali i smanjiti nasilje u porodici, da žrtava bude sve manje i manje,” rekao je Admir Hrustanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Vlada je danas izmijenila svoju prethodno donesenu odluku kojom je gradu Gradačcu omogućeno kreditno zaduženje u iznosu od šest miliona eura, prilikom čega će se iz sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada u periodu do deset godina izvršiti refundacija dijela troškova nastalih realizacijom Projekta vodosnabdijevanja Gradačac u iznosu do oko 400 hiljada KM godišnje.

400 hiljada KM za otplatu kredita 

“Ovom odlukom ostaje na snazi da od sredstava vodnih naknada, ministarstvo godišnje izdvaja 400 hiljada KM za otplatu tog kredita, kao pomoć u refundaciji troškova i mogućnost Grada da kandiduje za neke druge projekte, projekte koji su n eophodni za realizaciju ovih projekata u Gradačcu,” kazao je Mustafa Šakić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Utvrđeni su i kriteriji za raspodjelu sredstava za obilježavanje Dana učitelja, 5. oktobra. Nagradu za „Životno djelo“ u 2019. godini, dobit će devetnaest nastavnika, od čega 12 nastavnika osnovnih škola, šest nastavnika srednjih škola, jedan nastavnik predškolskih ustanova i jedan savjetnik iz Pedagoškog zavoda ili Ministarstva, s tim da ako se nagrada ne dodijeli službenicima Ministarstva ili Pedagoškog zavoda, ta nagrada će biti dodijeljena nastavniku/nastavnici iz osnovne škole.