Usvojen Budžet Grada Tuzla za 2020. godinu – Za bilo 26, suzdržanih 4

 

Nakon višesatne rasprave, Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Budžet grada za 2020. godinu. On će iznositi 75 miliona KM i najviše sredstava planirano je za komunalnu infrastrukturu.

Zamjerke su imali vijećnici iz stranaka opozicije, ali je Budžet usvojen sa 26 glasova ZA i četiri suzdržana.

Prihvaćeni su amandmani SBB-a, ali ne i SDA. Vijećnici SDA su tražili da se sva sredstva naknade za rad TE Tuzla usmjere za širenje mreže daljinskog grijanja.