1 C
Tuzla
31.01.2023.

Usvojen Budžet grada Tuzla za narednu godinu

Skoro 45 posto sredstava Budžeta za 2023. godinu bit će izdvojeno za komunalnu infrastrukturu. To je oko 31 milion KM i odnosi se na tekuće troškove, rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture i novu gradnju.

”Što ukazuje da je naš Budžet kapitalni, ujedno i razvojni, stvaraju se nove pretpostavke za bolje uslove života građana ali i rad privrednih društava na području grada Tuzla”. rekla je Suada Isaković, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za budžet i finansije.

”I ovaj Budžet je razvojni jer kada neko želi da investira u naš grad, on želi da i nakon posla ima dobar ambijent, ugodan ambijent za život a što ćemo mi kroz dalji razvoj, kontinuirani razvoj infrastrukture obezbijediti sve bolje, kvalitetnije mogućnosti”. nastavio je Zijad Lugavić, v.d. gradonačelnika Tuzle

U odnosu na ovogodišnji Budžet, za narednu godinu predviđeno je više sredstva i za socijalna davanja, neka prava građana su proširena.

”Novo pravo je vezano za prevoz socijalnih kategorija u gradu Tuzla, tiče se učenika i penzionera, tako da će mu idućoj kalendarskoj godini moći određena sredstva ostvarivati i po tom osnovu”. istakla je Suada Isaković, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za budžet i finansije

Za dodatna prava u oblasti socijalne zaštite predviđena su 2,3 miliona KM što se odnosi na jednokratnu pomoć kategorijama u stanju potrebe, zatim pomoć radu Narodne kuhinje i pomoć starijim osobama. Predstavnici pozicije u Gradskom vijeću složni su da je Budžet dobro planiran, prvenstveno jer sadrži razvojnu komponentu, a vodi se računa i o najugroženijim kategorijama.

”Iako nije primarna nadležnost grada, za socijalna davanja je predviđeno 5,7 miliona KM. Sa ponosom mogu reći da su, u mom mandatnom periodu, u prethodne dvije godine, ta socijalna davanja duplo povećana u odnosu na budžet 2019. i 2020. godine. To je veliki pomak u ovom mandatnom periodu”. poručio je Anel Ibeljić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla

”Ono što me raduje ovaj put je da je usvojeno puno prijedloga iz javnih rasprava koje su davali građani i nevladine organizacije a i mi sami prilikom diskusija na sjednicama Gradskog vijeća. Svakako da se osjeti napredak vezano i za socijalnu stranu Budžeta i za kapitalnu i za razvojnu”. dodala je Sabiha Mujkanović Mujačić, vijećnica Kluba samostalnih vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla

U opoziciji su također podržali Budžet za narednu godinu. Ističu da ima pomaka prilikom kreiranja najvažnijeg dokumenta grada. Prihvaćen je veliki dio amandmana vijećnika opozicije.

”Jedan mnogo korektniji način pravljenja Budžeta, gdje se gradonačelnik konsultovao sa vijećnicima, što znači da je ona diktatura koja je bila do sada prekinuta i da se ide u neke nove forme vladavine. To je zaista donijelo neke bolje pomake, gdje smo usvojili par stvari koje su jako bitne kao što su da će se subvencionirati karte djeci, da će doći do projekata industrijskih zona”. istakao je Omer Berbić, vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Tuzla

”Naši prijedlozi u okviru javne rasprave određeni su usvojeni, kao što je početak rješavanja problema gradskog saobraćaja, odnosno sufinansiranje karata za studente i đake. Također, ono što mogu da pohvalim jeste otvaranje novog vrtića u Slavinovićima, smatram da je to veliko ulaganje koje je veoma značajno”. dodala je Selma Ćatibušić, vijećnica Platforme za progres u Gradskom vijeću Tuzla

”Neke stvari koje smo mi prije predlagali kao amandmane, vidim da su sada u Budžetu naše svoje mjesto. Naravno, ne može uvijek sve naći svoje mjesto, ali sigurno ono što je bilo najprioritetnije je za svaku pohvalu”. zaključio je Zijah Rifatbegović, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Tuzla

Nacrt Budžeta za narednu godinu usvojen je u oktobru, nakon čega je održana javna rasprava od 30 dana kada su građani i vijećnici imali priliku predlagati amandmane, a danas i potvrđen Prijedlog budžeta za 2023. godinu. On je u iznosu višem od 71 milion KM a u skladu sa punjenjem Budžeta, kako je to bila praksa i do sada, nadležni će planirati rebalans.

 

POSLJEDNJE DODANO