Usvojen Dnevni red hitne sjednice Vlade FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na sjednici Vlade Federacije BiH koja se održava u Sarajevu, a koja je hitnog karaktera, usvojen je sljedeći Dnevni red: 

  1. Informacija o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
  2. Informacija o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
  3. Informacija o Planu rada Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2019. godinu, i zaprimljenim informacijama o objektivnim prijetnjama koje mogu uticati na rad Operatora za OIEiEK, s Prijedlogom zaključka
  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu