Usvojen prvi Akcioni plan za provođenje inicijative partnerstvo za otvorenu vlast

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na prijedlog Ministarstva pravde, usvojen je Akcioni plan Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period 2019. – 2021.

Riječ je o prvom Akcionom planu, nakon što je Bosna i Hercegovina  2014. godine  službeno pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti  Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP).

Akcioni plan usmjeren je na jačanje integriteta institucija, efikasnije upravljanje javnim resursima, poboljšanje javnih usluga primjenom otvorenih podataka, povećanje transparentnosti institucija, te poboljšanje saradnje i veće učešće civilnog društva u kreiranju javnih politika.

Mjere iz Akcionog plana odnose se na proaktivnije objave informacija na web- stranicama institucija BiH i ispunjavanje standarda proaktivne transparentnosti, otvorene podatke u području statistike i javnih nabavki, izgradnju web-platforme za izradu planova integriteta institucija BiH, izradu budžeta za građane, te uspostavljanje efikasnih mehanizama saradnje sa civilnim društvom.