32 C
Tuzla
17.07.2024.

Usvojeni podzakonski akti o finansiranju političkih stranaka

Centralna izborna komisija BiH je na 1. sjednici održanoj 13.01.2022. godine usvojila izmjene i dopune podzakonskih akata koji se odnose na finansijske izvješataje političkih stranaka i neovisnih kandidata a koji se podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju političkih stranaka, kao i procedure postupanja političkih stranaka i drugih političkih subjekata u izbornoj kampanji u smislu transparentnosti finansiranja, kao i načine postupanja političkih stranaka pri trošenju raspoloživih finansijskih sredstava.

Na sjednici su usvojeni sljedeći propisi:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka,

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima neovisnih kandidata,

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka,

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka,

Uputstvo o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje i

Uputstvo o donošenju finansijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke.

Na istoj sjednici su usvojeni i prečišćeni tekstovi navedenih podzakonskih akata koji će biti dostupni javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

“Izmjenom postojećih, kao i usvajanjem novih podzakonskih akata Centralna izborna komisija BiH je, pored ostalog, postupila po preporukama Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (ODIHR-a) i Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO-a).  Centralna izborna komisija BiH je, u okviru svojih nadležnosti, usvajanjem navedenih podzakonskih akata dala doprinos ispunjenju relevantnih preporuka koje je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti po Mišljenju Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji”, stoji u saopćenju CIK-a.

RTV Slon/akta.ba

Vezane vijesti

TUZLA