11 C
Tuzla
02.10.2023.

Utvrđen Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Ovaj zakon uređuje definiciju, postupak i uslove sticanja statusa ovih organizacija, područje, svrhu i ciljeve njihovog djelovanja, aktivnosti, vođenje registra organizacija, finansiranje, te druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou općina, kantona i Federacije BiH.

Kako je definisano, organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) je udruženje koje okuplja osobe sa istom vrstom invaliditeta, urođenog ili stečenog van ratnih okolnosti, kao i osobe sa statusom invalida rada bez obzira na vrstu invaliditeta, a koje djeluje u javnom i u interesu svoga članstva, na svim područjima od značaja za njihov položaj definiranim Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Organizacija civilnih žrtava rata (OCŽR) okuplja osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata (CŽR), djeluje, također, u javnom i u interesu svoga članstva, te na svim područjima definiranim Konvencijom i drugim područjima od značaja za njihov položaj.

Reprezentativna federalna OOSI je organizacija koja okuplja najveći broj redovnih članova iste vrste invaliditeta ili redovnih članova sa statusom invalida rada i organizacija, s područja najmanje tri kantona. Reprezentativna federalna OCŽR je organizacija koja okuplja najveći broj redovnih članova sa utvrđenim statusom CŽR iz populacije OSI i članova porodice CŽR i organizacija članica, s područja najmanje tri kantona. Reprezentativnost na području općine, grada, kantona ili FBiH može steći i OCŽR koja okuplja najveći broj redovnih članova posebne kategorije CŽR s područja te općine, grada, kantona ili FBiH.

Status reprezentativnih OOSI i OCŽR utvrđuje nadležno ministarstvo putem provođenja postupka javnog poziva za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja statusa reprezentativnosti.

Registar OOSI i OCŽR, kao i registar reprezentativnih OOSI i OCŽR, u okviru postojeće elektronske baze podataka, uspostavlja Federalno ministarstvo, a vode nadležna ministarstva.

Djelatnost koju obavljaju OOSI i OCŽR, odnosno reprezentativna OOSI i OCŽR je neprofitna. U skladu s važećim propisima, ove organizacije mogu obavljati i profitnu djelatnost, pri čemu ona ne smije biti organizovana kao osnovna djelatnost, a dobit ostvarena obavljanjem te djelatnosti može biti korištena isključivo za ostvarivanje  ciljeva organizacije utvrđenih statutom.

Kako stoji u obrazloženju ovog zakona, kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, on je potreban jer nije postojao propis koji uređuje osnivanje i rad organizacija osoba sa invaliditetom i druga značajna pitanja, kao što su zagovaranje, predstavljanje i finansiranje. Za organe koji imaju obavezu saradnje sa ovim organizacijama u praksi se pojavio problem, prvenstveno u smislu finansijske podrške za osnovno funkcioniranje koja se udruženjima osoba s invaliditetom dugi niz godina dodjeljuje iz budžeta na svim nivoima vlasti, ali i u smislu predstavljanja i zastupanja stavova, kao i u procesima kreiranja i donošenja rješenja značajnih za populaciju osoba s invaliditetom.

Vezane vijesti

POSLJEDNJE DODANO