Utvrđene Izmjene Zakona o turističkim zajednicama TK

Utvrđene Izmjene Zakona o turističkim zajednicama TK

Objavio: -
Foto: arhiva

Vlada Tuzlanskog kanton utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama TK.

Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora nad pravnim i fizičkim licima, obveznicima obračuna i uplate članskog doprinosa, uočena je tehnička pogreška, koja se odnosi na nemogućnost izricanja kaznene sankcije fizičkim licima, osim onima koji pružaju usluge smještaja, ukoliko isti ne obračunaju i u propisanom roku ne uplate članski doprinos i koji uz uplatu članskog doprinosa ne dostave obrazac obračuna iz koga je vidljivo kojoj općini/gradu, odnosno području pripada obračunati i uplaćeni članski doprinos.

Obzirom da se uočeni nedostatak može se ispraviti samo kroz izmjene Zakona, Vlada Tuzlanskog kantona pripremila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog izmjena ovog zakonskog akta.