Utvrđen nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH, po redovnoj proceduri usvajanja, uputila Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji uređuje kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, njihova ovlaštenja, postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja značajna za ovaj postupak, ako drugim zakonomnije drugačije određeno.

U postupku utvrđivanja reprezentativnosti su mjerodavni podaci o radnicima zaposlenim na osnovu ugovora o radu i o poslodavcima registrovanim na teritoriji FBiH. Predloženo je da, pored podataka o obuhvatu radne snage nadležnog organa za statistiku, mogu biti korišteni i podaci drugih organa. Također je predviđeno da se strukovna reprezentativnost može dodijeliti kod poslodavca i na nivou kantona, nakon ispunjenja predviđenih uvjeta.

Ovim zakonom propisani su opći uvjeti za reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca, kao i posebni uvjeti u pogledu procenata zaposlenih za utvrđivanje reprezentativnosti za područje i oblast djelatnosti, područje kantona, te za teritoriju Federacije BiH. Zakon također garantuje pravo na slobodno udruživanje i organizovanje sindikata i udruženja poslodavaca koji nisu reprezentativni.

Donošenje ovog zakona predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva s ciljem unaprjeđivanja prava na slobodno organizovanje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja višeg nivoa, a u vezi s pravom na kolektivno pregovaranje u skladu s praksom u okruženju i EU.

U skladu sa uobičajenom praksom, u više navrata su organizirani konsultativni sastanci s granskim i drugim sindikatima, kako članicama, tako i nečlanicama Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženjem poslodavaca FBiH kako bi se kroz socijalni dijalog osigurala mišljenja socijalnih partnera.

Kako ovaj zakon uređuje oblast koja je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Nacrt zakona je upućen u redovnu proceduru kako bi bila pribaviljena mišljenja kantonalnih skupština te organiziran dodatni krug konsultacija sa socijalnim partnerima i svim drugim zainteresiranim udruženjima građana. Ovo posebno zbog toga što se značajan broj granskih i drugih sindikata, kao i Udruženje poslodavaca FBiH, tokom vođenih konsultacija, negativno izjasnilo o pojedinim rješenjima predloženim u Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

S tim u vezi, najveći broj sindikata koji su učestvovali u socijalnom dijalogu, kao i Udruženje poslodavaca FBiH, izjasnili su se da Nacrt zakona treba da ide u redovnu parlamentarnu proceduru.