15.5 C
Tuzla
06.07.2022.

Utvrđen nacrt Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod” u Tuzli

U četvrtak, 19.5.2022. godine, u gradskoj upravi Tuzle, održana je 18. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle.

Kolegij gradonačelnika je utvrdio nacrt Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod” u Tuzli i nacrt Odluke o provođenju Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod” u Tuzli, kao i prijelog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline „Stra kasarna – kampus Univerziteta u Tuzli“. Utvrđen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Tuzla. Na prijedlog Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, utvrđeni su prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija, odnosno za zaključenje ugovora o korištenju prostora u vlasništvu Grada Tuzle. Razmatran je prijedlog Odluke o uspostavi i načinu vođenja adresnog registra i načinu označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i utvrđivanja kućnih brojeva objekata i zemljišta u gradu Tuzli, prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih poslova I drugi materijali.

U vezi sa razmatranjem izvještaja o radu I poslovanju preduzeća I ustanova za 2021. Godinu, čiji je osnivač Grad Tuzlas, pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Zijad Lugavić je rekao: „Na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika, direktori preduzeća i ustanova su prezentirali izvještaje o radu i poslovanju za 2021. godinu. Tu se naime radilo o izvještajima o radu i poslovanju JP „Gradska veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla, JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla-Inkubator „Lipnica“ d.o.o. Tuzla, JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla, te dvije ustanove JU „Gradski stadion Tušanj“ Tuzla i JU Dom penzionera“ Tuzla. Nakon prezentovane informacije, mi kao služba smo konstatovali da su svi izvještaji urađeni u skladu sa metodologijom koju je odredilo Gradsko vijeće Grada Tuzle. Ovi izvještaji su upućeni dalje na proceduru prema Gradskom vijeću kao osnivaču, koje će razmatrati izvještaje o radu ovih preduzeća. Osim što su izvještaji urađeni u skladu sa metodologijom, možemo reći da su preduzeća koja su prezentovala svoje izvještaje na današnjem Kolegiju u prošloj godini iskazala pozitivan finansijski rezultat, a što je ogledalo njihovog rada i truda, kao menadžmenta, i svih uposlenika javnih preduzeća i ustanova.”

POSLJEDNJE DODANO