Utvrđen rebalans budžeta FBiH u iznosu od 5,5 milijardi KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

S ciljem stvaranja uslova za provođenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koje su izazvane koronavirusom, te osiguranja sredstava za pomoć privredi, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u iznosu od 5.508.930.679 KM, za oko 11,2 posto više u odnosu na ovogodišnji Budžet FBiH.

Federalno ministarstvo finansija je, prilikom sačinjavanja projekcija prihoda od poreza i doprinosa, uzelo u obzir da će mjere koje poduzima i koje će poduzeti Vlada Federacije BiH, ali i ostali nivoi vlasti imati pozitivnog efekta i usporiti daljnji pad prihoda. U tom kontekstu prihodi od poreza na dobit su umanjeni za 21 posto, doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje su manji za 15,2 posto, dok procijenjeni pad neto prihoda od indirektnih poreza iznosi 16,7 posto, što sve skupa podrazumjeva pad prihoda od poreza u apsolutnom iznosu do 493 milijuna KM. Naplata ovih prihoda će u narednom razdoblju biti pažljivo praćena te će, u slučaju daljeg pogoršanja, biti poduzimane zakonom propisane korektivne mjere.

Ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu iznose 5.508.930.679 KM. Ovo je, u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2020. godinu, povećanje od 11,2 posto.

Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2020. godinu Federalna vlada nastoji osigurati uštede u vidu ograničavanja budžetske potrošnje, povećanja budžetske discipline, smanjenja tekućih i kapitalnih transfera, rekonstrukcije i investicionog ulaganja, te otplate domaćeg pozajmljivanja. Kada je riječ o uštedama, poseban naglasak je na troškovima funkcioniranja organa uprave, koji su zbog pojave pandemije COVID-19 značajno reducirani (putni, kao i troškovi nabavke materijala, goriva, ugovorenih usluga i drugo). Cilj je preusmjeriti sredstva privredi i privrednim subjektima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pojavom COVID-19.

Ono što je najznačajnije odnosi se na planiranih 500 miliona KM u Fondu za stabilizaciju privrede. Sredstva su planirana na razdjelu Federalnog ministarstva finansija i služit će za provođenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koji bi trebao biti usvojen zajedno s Rebalansom budžeta.

Planirano je i 20 miliona KM za uspostavu Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 miliona KM, alociranih u ovoj banci po osnovu komisionih poslova, kreiralo potencijal od 100 miliona KM, čime je omogućeno finansiranje garancije u iznosu od 500 miliona KM.

U skladu sa Izmjenama i dopuna Budžeta FBiH za 2020. godinu, Vlada je danas utvrdila i Prijedlog zakona o njegovu izvršenju.

Među novinama su dva nova stavka u članku 23. kojima je propisano da će sredstva utvrđena na ekonomskom kodu tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Fond za stabilizaciju privrede, biti korištena za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a sredstva kapitalnih transfera finansijskim institucijama – Garancijski fond pri Razvojnoj banci FBiH, bit će korištena na temelju odluka koju donosi Vlada.

Iz Zakona je izbrisano nekoliko transfera, kao što su subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža, kapitalni transferi javnim poduzećima, zatim udrugama građana iz oblasti kulture, za provedbu Bolonjskog procesa i za Fond za studentske zajmove. Također, izbrisan je i transfer za razvoj turizma u FBiH.

Istovremeno, dodani su novi transferi, poput transfera za troškove karantene u FBiH, te nižim nivoima vlasti za nabavku opreme za borbu protiv COVID-19.

Federalna vlada je Parlamentu FBiH uputila i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu.

Današnjoj sjednici Vlade FBiH su prisustvovali premijer Fadil Novalić i njegovo dvoje zamjenika, Jelka Milićević i Vesko Drljača, dok su ostali članovi Federalne vlade u radu sjednice sudjelovali putem video linka.