Utvrđene osnovice i koeficijenti za isplatu mjesečnih naknada boračkim kategorijama

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada FBiH je na posljednjoj sjednici donijela i više odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2020. godinu.

Za korisnike boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH utvrđena je obračunska osnovica u iznosu od 867,50 KM i koeficijent 0,979736, a bit će primjenjivana za 2020. godinu u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije BiH za ovu godinu.

Obračunska osnovica za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2020. godinu iznosi 641,66 KM i koeficijent 0,979727, te će se isplaćivati u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije BiH za ovu godinu.

Također, usvojena je odluka i utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april – juni 2020. godine.