Utvrđeni platni razredi za obračun plata radnika u srednjoj školi

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada Tuzlanskog kantona je danas prihvatila tekst Aneksa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća radnika u srednjoj školi između Vlade Tuzlanskog kantona i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH.

Radi se o dopuni dodavanju nove kategorije zaposlenika (nastavnici praktične nastave sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u trogodišnjem trajanju koji se boduje sa 180 ECTS bodova), koji u skladu sa važećim pravnim sistemom mogu realizovati programske sadržaje praktične nastave u srednjim školama, ali ta kategorija nije predviđena kao kategorija u okviru platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće koji se na području Tuzlanskog kantona primjenjuju na zaposlenike srednjih škola.

Odredbe ovog aneksa primjenjivat će se i na zaposlenike srednje škole sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u trogodišnjem trajanju koji se boduje sa 180 ECTS bodova zatečene u radnom odnosu na poslovima nastavnika praktične nastave u srednjoj školi u momentu stupanja na snagu ovog aneksa, koji su ugovor o radu zaključili sa tom stručnom spremom.

Direktori srednjih škola donijet će posebna rješenja o razvrstavanju ovih zaposlenika u odgovarajući platni razred, sa primjenom novih koeficijenata od dana donošenja tih rješenja, ali ne prije stupanja na snagu ovog aneksa – saopšteno je iz Odjeljenja za informisanje u Vladi TK.