Vanredna sjednica o proširenju aranžmana s MMF-om?

Vanredna sjednica o proširenju aranžmana s MMF-om?

Objavio: -

Vlada Federacije BiH razmatrala je zaključak Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH od 30.5.2016. godine kojim je tražena dostava materijala za parlamentarnu raspravu na osnovu kojeg bi bila zakazana vanredna sjednica s tačkom dnevnog reda ”Informacija o usaglašenom Pismu namjere za proširenje aranžamana s MMF-om”.

Tim povodom, Federalna vlada je zaključila da tražena dokumentacija može biti dostavljena nakon što Pismo namjere potpišu članovi Fiskalnog vijeća BiH i ono bude dostavljeno Međunarodnom monetarnom fondu.