Vatrogasci u posljednja 24 sata gasili 20 požara

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata, vatrogasne jedinice, osim nekoliko tehničkih, imale su  i 20  intervencija na gašenju požara i to:

Općina Banovići, Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je tri intervencije na gašenju šumskog požara u naseljima Banovići Selo, Oskova i Brezovača.

Općina Kalesija, Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Mahmutovići, Staro Selo i Memići.

Općina Lukavac, Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara zapaljenog automobila u Lukavcu.

Grad Gračanica, Vatrogasna jedinica Grada Gračanice imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog ratstinja u naseljima Borik i Donja Lohinja.  U naselju Lendići šumski požar se nalazio u minski sumnjivoj površini te se nije pristupilo gašenju. Požar je ugasila kiša koja je počela padati ubrzo nakon izbijanja istog.

Grad Gradačac, Vatrogasna jedinica Grada Gradačca imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u ul. Sarajevska u Gradačcu i naselju Biberovo Polje.

Općina Sapna, DVD Sapna imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume u naselju Donji Zaseok.

Grad Tuzla, Vatrogasana jedinica Grada Tuzle imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Ljubače, Kiseljak i Srednja Dragunja.

Grad Živinice, Vatrogasna jedinica Grada Živinica imala je pet intervencija na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Brčanine, Lukavica, Svojat te na PK Dubrave i aerodromu Dubrave. Požari su lokalizovani i ugašeni.