-1 C
Tuzla
08.12.2023.

Veliki pad dobiti mikrokreditnog sektora u FBiH

Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u prvoj polovini ove godine iskazan je pozitivan finansijski rezultat (prije oporezivanja) u iznosu od tri miliona KM, što je manje za 71,7 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

Do pada je došlo usljed značajnog povećanja troškova rezervisanja za kreditne i ostale gubitke i ostalih poslovnih rashoda.

MKD (mikrokreditna društva) su iskazala neto gubitak u iznosu od 2,6 miliona KM, dok su MKF (mikrokreditne fondacije) iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 5,6 miliona KM.

U FBiH sa 30.06.2020. godine, dozvolu za rad imalo 14 mikrokreditnih organizacija MKO koje čine mikrokreditni sektor u FBiH, od toga 11 MKF i tri MKD.

Na kraju prvog polugodišta 2020. godine, broj organizacionih dijelova MKO sa sjedištem u FBiH je 382, u kojima je zaposleno 1.354 lica, što je za 0,8% više u odnosu na 31.12.2019. godine.

Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH sa 30.06.2020. godine iznosi 641 milion KM i za 11,4 miliona KM ili 1,8% veća je u odnosu na 31.12.2019. godine.

Odobren moratorij na zanačajna sredstva

Ukupni neto mikrokrediti iznose 507,2 miliona KM, što čini 79,1% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i zabilježili su neznatan porast za 0,4 miliona KM ili 0,1% u odnosu na 31.12.2019. godine.

U periodu do 30.06.2020. godine, ukupan iznos mikrokredita po kojima je odobren moratorij/posebne mjere iznosi 121,3 miliona KM, od čega se na fizička lica odnosi 114,4 miliona KM ili 94,3%, a na pravna lica iznos od 6,9 miliona KM ili 5,7%.

Ukupne obaveze po uzetim kreditima mikrokreditnog sektora u FBiH sa 30.06.2020. godine iznose 312,5 miliona KM, sa učešćem od 48,7% u ukupnoj pasivi i veće su za devet miliona KM ili 2,9% u odnosu na 31.12.2019. godine.

Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH sa 30.06.2020. godine iznosi 301,2 miliona KM ili 47% ukupne pasive i veći je za 6,8 miliona KM ili 2,3% u odnosu na kraj 2019. godine.

Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH sa 30.06.2020. godine je 19,82%, što je u okviru propisanog pokazatelja (do 45%), a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 1,69%, što je u skladu sa propisanim ograničenjem poslovanja.

Rezultati u okviru propisanih ograničenja

Osnovni pokazatelji poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH ukazuju na rast ukupne aktive, mikrokreditnog portfolia, obaveza po uzetim kreditima, ukupnog kapitala i broja zaposlenih, te je nastavljeno poslovanje sa pozitivnim finansijskim rezultatom, koji je značajno niži od iskazanog u istom periodu prethodne godine.

Pokazatelji kvaliteta mikrokreditnog portfolia na nivou sektora (portfolio u riziku preko 30 dana – 1,95% i otpisi – 1,14%) su u okviru propisanih ograničenja uz blaga povećanja u odnosu na kraj 2019. godine, a prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH.

(RTV Slon/Biznisinfo.ba)

Vezane vijesti

TUZLA