/VIDEO/ Da li je Budžet TK za 2020. godinu potrošački ili razvojni?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Milion KM iz Budžeta TK u narendoj godini namijenjeno je povećanju nataliteta u TK, za mlade je planirano povećanje od 450 hiljada KM u odnosu na 2019. godinu.

Opozicija u Skupštini TK Budžet za narednu godinu ocijenila je potrošački, dok pozicija tvrdi da je razvojni.