VIDEO/HO „Horizoniti“: Zašto je važna inkluzija žena u sistem odlučivanja?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ženska lobi grupa Tuzla, osnovana je 2013. godine,  u okviru nevladine organizacije HO „Horizonti“ Tuzla. Nastala je iz potrebe zajedničkog djelovanja svih zainteresovanih žena na području Tuzlanskog kantona, s ciljem rješavanja gorućih problema sve manje zastupljenosti rodne ravnopravnosti u bh. društvu.

Jedan od ciljeva je umrežavanje žena ali i njihovo osnaživanje za borbu za ostvarivanje ljudskih i ženskih prava, ali i boljeg pozicioniranja žena u javnom životu naše države.

U okviru projekta „Ženski politički aktivizam u TK“ koje do septembra provodi HO „Horizonti“ u saradnji sa RTV Slon, predstavljen je dio rezulatat Ženske lobi grupe na primjeru Gračanice.

Aktivistica Larisa Šuša govori o značaju inkluzije žena u sistem odlučivanja.

https://www.youtube.com/watch?v=Ipyo9OuYO4U