/VIDEO/ Instrukcija za klanje životinja u domaćinstvu za vlastite potrebe

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zimsko doba vrijeme je kada mnoga domaćinstva pripremaju domaće životinje za klanje, a potom i sušenje mesa. Pored koristi koje ovaj čin donosi domaćinstvu koje se dugoročno opskrbljuje mesom, tradicionalno klanje životinja može imati velike posljedice po zdravlje ljudi, ukoliko se ne pridržava instrukcija o klanju životinja za vlastite potrebe.